بمباران 10 مسجد در حملات اخیر صهیونیستها به غزه


1911 بازدید

بمباران 10 مسجد در حملات اخیر صهیونیستها به غزه

بنقل از منابع خبری وزارت اوقاف فلسطین در گزارشی اعلام کرد که تا روز شنبه گذشته دست کم 10 مسجد تنها در پنج روز نخست جنگ غزه هدف مستقیم بمباران جنگنده های اسراییلی قرار گرفته اندوچندین نمازگزار فلسطینی دراین بمبارانها به شهادت رسیده اند.

دکتر "حسن سیفی"معاون وزارت اوقاف فلسطین ضمن محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی، بمباران و حمله به اماکن مقدس و نمازخانه ها را نقض آشکارکنوانسیونهای بین المللی دانست و خواستار توقف اینگونه جنایات شد. رژیم صهیونیستی از روز سه شنبه گذشته جنگ گسترده ای علیه غزه آغاز کرده است و در این مدت 183 فلسطینی را شهید و بیش از 1260 فلسطینی را زخمی کرده است.


قدسنا