تظاهرات مردم ایتالیا به اقدامات بانکدران یهودی


1712 بازدید

تظاهرات مردم ایتالیا به اقدامات بانکدران یهودی

ایتالیایی ها بابرگزاری تظاهراتی به اقدامات بانکداران یهودی دراینکشور اعتراض کردند.

بگزارش خبرگزاری قدس(قدسنا) بنقل از هاآرتص تظاهرات عدالت اجتماعی روز جمعه رنگ و بوی ضد صهیونیستی داشت. "اندرازونینو"سخنگوی جنبش"پیچ فورک"(پنجه)که این تظاهرات به دعوت آن برگزار شد درمصاحبه ایی با روزنامه معروف لاپوبریکا"ایتالیا برده بانکداران یهودی شده است.

"رنزو گاتگنا" رئیس جامعه یهودیان ایتالیا در پاسخ به این اظهارات گفت:اینها فقط هذیان هستند و باعث صدمه زدن به ارزش دموکراتیک مردم ایتالیا می شود. ایتالیا در هفته های اخیر در بزرگترین شهرهایش از جمله پالرمو در جنوب تا تورین در شمال شاهد موج تظاهرات مردمی بوده است.

گروههای کثیری از تمام اقشارازجمله کشاورزان ، رانندگان، تاجران، دانشجویان، بیکاران و همچنین سیاستمداران برجسته دراین تظاهرات که در اعتراض به مشکلات اقتصادی برگزار شد شرکت کرده بودند.

جنبش پیچفرک دو سال قبل بنیان گذاری شده این جنبش قسم خورده است تا دستیابی به اهدافش به تلاش خود ادامه دهد اهداف این جنبش شامل سرنگونی دولت،خارج شدن از اتحادیه یورو وقطع مالیاتهاست.


قدسنا