فعالیتهاى انتخاباتى جبهه ملى


1493 بازدید

 


فعالیتهاى انتخاباتى جبهه ملى

شماره : 2 ـ 3 ـ 1684 تاریخ 31/3/1339

نصرت‌اله امینى اظهار داشته از طرف مقامات آمریکائى به اعضاى حزب ایران و جبهه ملى و طرفداران سیاست آمریکا توصیه شده که با شدت و قدرت در فعالیتهاى انتخاباتى شرکت نمایند و بهمین جهت حزب ایران و اعضاء جبهه ملى1 و سایر جمعیت‌هاى ملى در انتخابات تهران شرکت خواهند کرد و دکتر على امینى ـ شهاب فردوسى رئیس اداره کل تصفیه ـ دکتر سنجابى و دکتر عبداله معظمى استادان دانشگاه و دکتر حسن ارسنجانى جزو کاندیداهاى آنان مى‌باشند و کوشش خواهند کرد اولاً تعداد بیشتر از صندوقهاى اخذ راى در شمال شهر و ناحیه بازار که از گزند چاقوکشان و مخالفین آنها مصون‌تر خواهد بود قرار گیرد و چند نفر از طرفداران آنان نیز شبها در پاى صندوقها بیتوته نمایند.

1ـ انتخابات مجلس نوزدهم در سال 1337 با تقلب همچون انتخابات مجلس هجدهم برگزار شد. در این دوره جبهه ملى بیش از گذشته تحت فشار بود و حتى نتوانست در این دوره کاندیدایى را معرفى کند. در این دوره اللهیار صالح با تحصن در مقابل مجلس به تقلب در انتخابات اعتراض کرد ولى او را به زور از آنجا به خانه بردند و تحت نظر قرار دادند. در سال 1339 با توجه به ورشکستگى و نالایقى رژیم در اداره کشور و عدم توفیق در دستیابى به نتایج مثبت در عرصه اقتصاد و صنعت حتى منجر به محدود شدن کمکهاى خارجى شد. روى کار آمدن دموکراتها در آمریکا نیز به این اوضاع دامن زد و دولتمردان آمریکا نیز بر لزوم پاره‌اى اصلاحات در ایران تاکید کردند. چنین فضایى عرصه‌اى تازه براى مشارکت جبهه ملى در مسایل کشور فراهم کرد. در سال 1339 عمر مجلس نوزدهم به سر آمد و شاه اعلام کرد انتخابات معدودى آزاد خواهد بود. تلاش اعضاى جبهه ملى براى راهیابى به مجلس آغاز شد. به ضمیمه شماره 13 رجوع شود.

2ـ در سال 1339 که جبهه ملى بار دیگر زمینه مساعد را براى فعالیت بافت رهبران و سران نهضت ملى در نشستى با صدور بیانیه‌اى کوتاه تشکیل جبهه دوم را اعلام کردند. غلامحسین صدیقى، باقر کاظمى، مهدى بازرگان و کریم سنجابى از رهبران ترازاول جبهه بودند. آنها که بیانیه را امضاء کردند و یا بعدا به آن پیوستند در مجموع سى نفر مى‌شدند و نخستین شوراى عالى جبهه ملى دوم را تشکیل دادند. به ضمیمه 14 رجوع شود.
 

 


فعالیتهاى انتخاباتى جبهه ملى