اسراییل جایگاهی در رتبه بندی ضریب هوشی جهان ندارد


1145 بازدید

  اسراییل جایگاهی در رتبه بندی ضریب هوشی جهان ندارد

براساس پژوهش جدید، رژیم صهیونیستی از کمبود نیروی انسانی برخوردار از ضریب هوشی بالا رنج می برد و هیچ جایگاهی از لحاض ضریب هوشی در بین کشورهای پیشرفته جهان ندارد

 بگزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) بنوشته روزنامه صهیونیستی معاریو، در رتبه بندی کشورها از لحاظ توانمدیهای هوشی که هر سه سال با استفاده از امتحانهای "pisa" که از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) برگزار می شود، رژیم صهیونیستی علیرغم ادعای های فراوان مبنی بر پیشرفت در زمینه های علمی و صنعتی از کمبود نیروی انسانی برخوردار از ضریب هوشی بالا رنج می برد و جایگاهی در بین کشورهای پیشرفته در این زمینه ندارد. این پژوهش توسط گروهی از کارشناسان دانشگاه دیوک آمریکا به سرپرستی دکتر جوناتان وای پژوهشگر و دانشمند مسائل روانی این دانشگاه تهیه شده است. تعیین ضریب و برتری هوشی کشورهای جهان از سوی این مؤسسه با کمک برگزاری امتحانات گوناگون در زمینه مسائل ریاضی، خواندن و علوم دیگر تعیین می شود. در پایان این گزارش با توجه به مشارکت رژیم صهیونیستی در آخرین دوره امتحانات برگزار شده از سوی این سازمان، تاکید شده است که رژیم صهیونیستی هیچ جایگاهی از لحاض ضریب هوشی در بین کشورهای پیشرفته جهان ندارد. بنوشته این روزنامه، رژیم صهیونیستی مدعی است که نتایج این پژوهش واقع بینانه انجام نشده است.


قدسنا