فقط هویدا و شاه حامی من هستند!


2577 بازدید

فقط هویدا و شاه حامی من هستند!
موضوع: نمایندگان مجلس شورای ملی
روز یکشنبه گذشته 7/3/46 علی‌اکبر صفی‌پور نماینده مجلس شورای ملی از نهاوند و مدیر مجله امید ایران ضمن یک مذاکره خصوصی درباره وضع انتخابات آینده می‌گفت رقیب من در نهاوند شخصی به نام مروتی است که کارخانه‌دار و میلیونر می‌باشد و اخیراً رئیس شهربانی و عده‌ای از رؤسای ادارات نهاوند را با پول خریده بود و علیه من تمام رؤسای دستگاههای دولتی اقدام می‌کردند و حتی شبانه منزل 5 نفر از اعضای حزب ایران نوین را که طرفدار من (صفی‌پور) بودند تفتیش نمودند و آقای هویدا نخست‌وزیر پس از شکایت من مراتب را به عرض ملوکانه رسانیده و به فرمان شاهنشاه رئیس شهربانی تعویض و 5 نفر از اعضای حزب مردم و طرفداران مروتی از نهاوند تبعید گردیده‌اند و بیش از همه مرا هویدا و شخص شاهنشاه دوست دارند و این دو نفر هستند که در انتخابات آینده به من کمک خواهند کرد.
صفی‌پور سپس گفت در انتخابات دوره قبل هم آقای علم که آن وقت نخست‌وزیر بود دیگری را برای نهاوند در لیست گذاشته و به‌عرض رسانیده بود ولی اعلیحضرت متوجه شده و می‌فرمایند پس اسم صفی‌پور چه شد و در نتیجه علم ناچار می‌شود اسم مرا در لیست بگذارد.
صفی‌پور درباره روابط خود با نفیسی شهردار اسبق تهران افزود من تقریباً هر روز او را ملاقات می‌کنم و خیلی باهم رفیق و نزدیک هستیم.
توضیح 20/7/م ـ
قبلاً درباره روابط نزدیک صفی‌پور با نفیسی شهردار سابق تهران گزارشاتی به عرض رسیده است.
رونوشت برابر اصل است 4 اصل در پرونده 221511 بایگانی گردید رونوشت در پرونده 422/2250 بایگانی شود