توقیف گذرنامه ایرانیان در اسرائیل برای جلوگیری از بازگشت آنان


32173 بازدید

توقیف گذرنامه ایرانیان در اسرائیل برای جلوگیری از بازگشت آنان
به موجب اسناد زیر، مقامات گمرک اسرائیل برای جلوگیری از بازگشت ایرانیانی که به قصد سیاحت به اسرائیل می‌روند، مدارک آنان را در فرودگاه توقیف می‌کند:

تاریخ: مرداد 1328
محرمانه
وزارت امور خارجه
از یک ماه به این طرف روزانه در حدود بیست الی سی نفر از جوانان کلیمی ایرانی به عنوان مهاجر از ایران وارد خاک اسرائیل می‌شوند. این جوانان بین 18 و 25 سال عمر دارند و از نقاط مختلف کشور مخصوصاً از تهران وارد اینجا می‌شوند. به طوری که چند نفر از اینها اظهار می‌دارند مشوق آنها در این کار شخصی است یهودی به نام حاجی صیون عزری (ازری) که در بازار تهران به شغل دلالی اشتغال دارد و از هر یک از این اشخاص در حدود دویست‌هزار ریال پول می‌گیرد و وسائل مسافرت آنان را به فلسطین فراهم می‌کند و خودش هم با وسائلی که دارد دارایی خود را به فلسطین منتقل کرده و چند خانه و ملک در اینجا خریده است. دو نفر از پسرهای حاجی صیون مزبور نیز اخیراً به فلسطین ‌آمده‌اند و پسر بزرگ او که در تهران است نماینده آژانس یهود در آنجا است. نظر به اینکه از چندی به این طرف دولت ایتالیا اعلام کرده است که مهاجرت یهود به آن کشور بلامانع است این اشخاص با روادید سفارت کبرای ایتالیا در تهران به آن کشور رفته و پس از یکی دو ماه اقامت به فلسطین می‌آیند. گرچه در نتیجه تبلیغاتی که حکومت اسرائیل و آژانس یهود برای تشویق مهاجرت یهودیان به فلسطین می‌نمایند به نظر این اشخاص خاک اسرائیل که موطن اصلی و ارض موعود می‌باشد بهشت برین است ولی پس از دو سه هفته اقامت در اینجا از کرده خود پشیمان شده و درصدد بازگشت به ایران برمی‌آیند. روش مأمورین اسرائیل نسبت به یهودیانی که به عنوان مهاجرت وارد فلسطین می‌شوند این است که به مجرد ورود گذرنامه‌های آنان را ضبط و ورقة هویت اسرائیلی به آنها می‌‌دهند و ایرانیان مزبور پس از چندی که از اقامت در اینجا خسته شدند به سرکنسولگری شاهنشاهی مراجعه و تقاضا می‌کنند برای استرداد گذرنامه آنها از مأمورین اسرائیل اقدام رسمی به عمل آید.
اینک مشغول تهیة صورتی از اسامی کلیمی‌هایی که از ایران وارد فلسطین شده‌اند می‌باشم و پس از تهیه و تکمیل به آن وزارت محترم تقدیم خواهد داشت.
عباس صیقل
* * *
23/9/50
مقام محترم سرقنسول‌گری دولت شاهنشاهی ایران در اسرائیل
محترماً اینجانب پرویز، شهرت دیانی ساکن تهران دارای گذرنامه شماره عمومی 122402 صادره تهران در تاریخ 29 ژوئن سال جاری توسط شرکت هواپیمای ...... برای گردش و بازدید وارد اسرائیل شده‌ام و اکنون جهت مراجعت به تهران دولت اسرائیل از دادن اجازه خروج ممانعت نموده و این بنده بلاتکلیف و سرگردان مانده‌ام. تمامی فامیل و خانواده من همه در تهران می‌باشند و دسترسی به جایی را ندارم. لذا از مقام محترم تقاضا می‌نمایم که جداً به کار بنده رسیدگی فرموده و وسائل خروج مرا از اسرائیل فراهم سازید. کمال امتنان و تشکر را دارم.
با تقدیم احترامات فائقه
پرویز دیانی
* * *
اداره خاورمیانه
4/7/29
آقای پرویز دیانی تبعه دولت شاهنشاهی و دارنده گذرنامه ایرانی شماره 850/122302 که برای گردش و بازدید در تاریخ 29 ژون 1950 وارد اسرائیل شده است شرحی به این جانب نوشته و اظهار می‌دارد که مقامات وابسته از دادن اجازه خروج به او ممانعت می‌نمایند.
چون اکنون نامبرده عازم بازگشت به ایران می‌باشد بنابراین خواهشمند است دستور فرمائید اجازه خروج نامبرده هر چه زودتر صادر و از نتیجه اینجانب را فوراً مستحضر نمایند.