سند : "قطع رابطه با حسینیه ارشاد"


1217 بازدید


درباره : شیخ مرتضى مطهرى عطف به شماره 15026 / ه3 ـ 8 / 1 / 50
شماره: 152 / ه.ش تاریخ 7 / 2 / 50
از: 20ه.ش
به: ریاست ساواک تهران ه3
برابر تحقیقات معموله نامبرده بالا اخیرا از گردانندگان حسینیه ارشاد خواسته است جهت برخى از امور حسینیه اختیار تام بوى داده شود و چون با مخالفت اعضاى هیئت مدیره روبرو گردیده لذا روابط خود را با حسینیه مزبور قطع نموده است با عرض مراتب بالا در زمینه مفاد نامه معطوفى منابع و همکاران مربوطه توجیه و راهنمائى گردیده‏اند.1
رئیس ساواک شمیرانات . عباس شهسوارى مقدم
آدرس منزل : قلهک ـ خیابان دولت ـ مقابل کوچه حکیم‏زاده ـ نبش کوچه... منزل مطهرى.

1ـ شهید مطهرى در سال 1345 حسینیه ارشاد را بنیان نهاد. و از افرادى که بتوانند در هدایت و آگاهى بخشى نسل جوان مؤثر واقع شوند، براى سخنرانى در آنجا دعوت مى‏ کرد. از جمله افرادى که دعوت شد محمد تقى شریعتى پدر دکتر شریعتى بود. در سال 1346 طرح کتاب محمد خاتم پیامبران را ریخت و از دکتر شریعتى دعوت کرد که براى آن کتاب، مقاله بنویسد و او دو مقاله اى نوشت که یکى از هجرت تا وفات و دیگرى «سیماى محمد(ص)» بود. قلم شیرین و شیواى دکتر شریعتى مورد استقبال گرم شهید مطهرى قرار گرفت و او را براى سخنرانى در حسینیه ارشاد دعوت کرد. دکتر شریعتى در آن زمان به عنوان یک معلم گمنام در اداره آموزش و پرورش مشهد خدمت مى ‏کرد. و از آن تاریخ تا سال 1349 هرچند گاه یک بار جهت سخنرانى در حسینیه ارشاد به تهران مى ‏رفت. و حسینیه ارشاد تا این زمان زیر نظر هیأت امناى سه نفره که یکى از آنها شهید مطهرى بود، اداره مى‏ شد. در این زمان آقاى میناچى به عنوان مدیر داخلى حسینیه انتخاب شده و او تمام امور را در دست گرفت و بدون مشورت و نظرخواهى از شهید مطهرى تمام کارها را انجام مى‏داد. و او در جریان کارهاى حسینیه قرار نمى ‏گرفت و در عمل دست او از امور حسینیه کوتاه شد. و از سوى دیگر به هیچ کدام از پیشنهادات و اعتراض هاى او اعتنایى نشد.
در نتیجه شهید مطهرى از آنجا کناره ‏گیرى کرد. درپى کناره ‏گیرى شهید مطهرى افراد دیگرى که در آنجا به دعوت شهید مطهرى سخنرانى داشتند چون: محمدتقى شریعتى، حضرت آیت ‏اللّه‏ خامنه ‏اى مقام معظم رهبرى، شهید باهنر و آقاى هاشمى رفسنجانى نیز به آنجا نرفتند.
پس از این اقدام، دکتر شریعتى بیش از گذشته در آنجا به سخنرانى پرداخت. پدر دکتر شریعتى و افراد دیگر از او خواستند تا زمانى که حسینیه ارشاد در راستاى مدیریت درست و سالم قرار نگیرد، به آنجا نرود، اما در ظاهر مى ‏پذیرفت و سخنرانی هایش نیز در آنجا استمرار مى ‏یافت. براى اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به :
1ـ مطهرى مطهر اندیشه ‏ها ج1 / 224
2ـ سرگذشت‏ هاى ویژه شهید مطهرى، 2 جلد، تهران، نشر ذکر که برخى از آنها بیشتر از بیست بار تجدید چاپ شده است.
شمارى از آثار وى بدین قرار است : «اسلام و خدمات اجتماعى، نقش کلیسا در ممالک اسلامى، شیعه و زمامداران خود سر، اسلام و تمدن جدید، ترجمه و تفسیر نهج‏ البلاغه و...» این نویسنده سخت کوش و پرسوز در صبحگاه روز اول اسفند 1369 ش زندگانى را بدرود گفت. ر. ک : نشریه آئینه پژوهش، ش 6، ص 114