دیدار فرح پهلوی و «چوئن لای»


7362 بازدید

دیدار فرح پهلوی و «چوئن لای»
دیدار فرح پهلوی و «چوئن لای» نخست‌وزیر چین در جریان سفر فرح به پکن
(27 شهریور تا 5 مهر 1351)