انتشار کتاب جهاد سازندگی خوزستان در دفاع مقدس


2336 بازدید

انتشار کتاب جهاد سازندگی خوزستان در دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در اهواز، کتاب جهاد سازندگی خوزستان در دفاع مقدس به قلم عبدالرضا فرخ پی در دو جلد چاپ و منتشر شد.

بنابر این گزارش؛ صادق طالب باغبانی و محمدصارمی جمع آوری اسناد موجود در این کتاب و حسین سالمی نژاد نیز طراحی جلد را برعهده داشته اند.  

جلد نخست این کتاب به فعالیت های جهاد سازندگی از تاریخ 24/06/59 الی 29/12/61 می پردازد و در جلد دوم آن فعالیت های جهاد در ادامه جنگ به رشته تحریر در آمده است.

مهمترین رخدادها و عملیات های جنگ تحمیلی و سرانجام آن ها از دیگر مطالبی است که در کتاب جهادسازندگی خوستان در دفاع مقدس به چاپ رسیده است.

نقشه های جنگ و تصویر هایی از فعالیت های جهادسازندگی در دوران دفاع مقدس در انتهای این کتاب به چشم می خورد.

در مقدمه این کتاب که برگرفته از سخنان مؤلف است می خوانیم: تعجب نباید کرد چرا در روزها و سال های آغازین انقلاب شکوهمند اسلامی به سیاق امروز ما، رسانه ها و خبرنگاران از جوانان و نوجوانان نمی پرسند که اوقات فراغتشان را چگونه می گذرانند؟ زمین، مسکن، خودرو و سکه چه بهایی دارند؟

پاسخ این است که: در آن روزگار زن و مرد، پیر و جوان، دانشجو و دانش آموز نگاهشان به آسمانی خیره بود که در بیکرانه آن جز قامت رسای خمینی کبیر رحمةالله علیه هیچ یک از عجایب خلقت و زیبایی های آفرینش نمایش داده نمی شد.

گویی همه حسینیان این سرزمین اصحاب صفه آستان مقدسی بودند که جز اطاعت مقتدایشان روح الله چیزی را تجربه نکرده بودند، و سرمست از باده عشق خدمت به زنجیر شدگان 2500 ساله ستم شاهی، راه سعادت دیگری را نمی شناختند و چشم بردهانی دوخته بودند که نسیم عطر انگیزش دل های مرده را زنده می کرد.


رسا