خیابان‌های تهران در قاب تصاویر


1450 بازدید

  


خیابان‌های تهران در قاب تصاویرخیابان لاله‌زار در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی
تردد با الاغ در یکی از خیابان‌های تهران

بازار تهران در سال ۱۳۳۲

بازار تهران در سال ۱۳۳۶

تهران در سال ۱۳۲۸

خیابان فردوسی

میدان سپه(امام خمینی)