صدور اعلامیه توسط آیت‏الله گلپایگانى در مورد حمله اسرائیل به لبنان


1547 بازدید

صدور اعلامیه توسط آیت‏الله گلپایگانى در مورد حمله اسرائیل به لبنان
درباره: اعلامیه آیت‏اله گلپایگانى در مورد حمله اسرائیل به لبناناز: سازمان اطلاعات و امنیت تاریخ 8/1/57

به: مدیریت کل اداره سوم شماره: 39/21

پیرو شماره 20/21 ه ـ 1/1/2537بدین وسیله یکبرگ از اعلامیه مزبور جهت استحضار از مفاد آن بپیوست تقدیم میگردد.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت قم ـ معینى

در پرونده 9292 بایگانى شود....22/1/47بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحیم

لُعِنَ الَّذینَ کَفَروُا مِنْ بَنى‏اِسْرائِیلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَ عیسَى اَبنِ مَرْیَمَ ذلِکَ بِما عَصَوْا وَ کانُواْ یَعْتَدوُنَ

حوادث فجیعه و حملات وحشیانه حکومت ضدانسانى اسرائیل بجنوب لبنان و کشتار مرد و زن بى دفاع و اطفال بى‏گناه و تخریب اماکن و خانه‏هاى آنها موجب تأثر شدید حوزه علمیه قم و عموم مسلمین گردید. ضمن تجلیل از فداکاریها و جانبازیهاى مسلمانان غیور که از ناموس و شرف و حیثیت خود دفاع مینمایند، این مصائب بزرگ را به حضرات آقایان علماء اسلام و برادران ایمانى و بازماندگان مقتولین تسلیت عرض مینمائیم. هنوز مسلمانان از حوادث خونین قم و تبریز داغدار بودند که خبر فاجعه جنوب لبنان بار دیگر قلوب همه را جریحه‏دار نمود و مردم مسلمان را در این ایام عزادار ساخت. این وقایع از نقشه‏هاى صهیونیسم بین‏المللى ضداسلام و کشورهاى اسلامى پرده برمیدارد، و بهمه هشدار میدهد که بیش از این ذلت و خوارى تجاوزات اسرائیل... را تحمل نکنند. اکنون برادران مسلمان ما در دست ارتش خونخوار یهود اسیر و از شرافت و ایمان و اخوت اسلامى صدها ملیون مسلمان یارى میطلبند، و بزبان حال میگویند (یالَلْمُسْلِمین) کجا رفت غیرت و حمیّت اسلامى شما؟ کجا رفت برادرى و فداکارى شما؟ اى مسلمانان چطور تحمل میکنید که یهود عنود بر شهر و دیار و نوامیس مسلمین مسلط شود؟ بعضى سران دول اسلامى بجاى اینکه (اَشِدّاءُ عَلَى‏الکُّفارِ) باشند با اسرائیل سازش داشته باشند تا از فرصت استفاده کرده وحشیانه‏ترین جنایتها را مرتکب شود؟ آیا کشورهاى بزرگ و کوچک، اسرائیل و تجاوزات متوالى آنرا براى منطقه خطر نمیشمارند؟ آیا نمیدانند که دنیا هواداران اسرائیل را مسئول واقعى این جنایات میشناسد؟ چرا از خواب غفلت بیدار نمیشوند؟ صریحا اعلام میکنیم تجاوز و تعدى بمسلمین لبنان تجاوز به عموم مسلمانان جهان و حقوق بشریت است، بر تمام دول و ملل مسلمان لازم است که در این موقع حساس همبستگى و رشد اسلامى خود را اظهار و بهر نحو میتوانند با برادران مسلمان خود همکارى نمایند تا دست اسرائیل خائن را از کشورهاى اسلامى قطع نمایند، و مخصوصا با کمکهاى مالى مؤثر جبهه اسلام را در مقابل جبهه کفر مستحکم سازند. زیرا بى‏تفاوتى و سکوت و یارى نکردن مسلمین در پیشگاه خداوند متعال مسئولیتى بزرگ دارد. طبق اخبار واصله بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر از برادران و خواهران و اطفال آنها آواره شده و احتیاج شدید به غذا و دارو و خون و کمکهاى دیگر دارند، و لازم است مؤمنین بنداى آنها پاسخ مثبت دهند و به وسائل مطمئن اعانات خود را براى آنان ارسال دارند. از خداوند متعال مسئلت دارم که اسلام و مسلمین را در تمام جبهه‏ها منصور و مؤید بدارد، و بهمه ما توفیق عمل به وظیفه در این موقع حساس عنایت فرماید.

وَمَاالنَّصْرُالامِنْ‏عِنْدِاللّه‏ِالْعَزیزِالْحَکیم.

10 / ع / 2 ه / 1398 محمدرضا الموسوى الگلپایگانى

10 ربیع‏الثانى 1398 محمدرضا الموسوى الگلپایگانى

29/12/2536

کسانیکه بخواهند میتوانند وجوه خود را بوسیله تمام شعب بانکها در همه شهرستانها بحساب 5959 بانک ملى شعبه قم که مخصوص شیعیان لبنان افتتاح شده واریز نمایند و فیش آنرا بدفتر حضرت آیه‏اللّه‏ العظمى آقاى گلپایگانى دامت برکاته بقم بفرستند تا رسید معظم‏له براى آنها ارسال شود