خدمات آیت‌الله بهاالدین محلاتی


خدمات آیت‌الله بهاالدین محلاتی

آیت‌الله حاج شیخ بهاالدین محلاتی، از علما و مجتهدین بنام بوده که در سال 1314 ه .ق در نجف اشرف متولد شده است. در همان کودکی مادر خود را از دست داد و درهفت سالگی بههمراه پدر به شیراز آمده و بسیاری از علوم مقدماتی را آموخت. پس از تحصیلات ابتدایی و دروس مقدماتی نزد پدرخود و آیت ا ...میرزامحمدصادق مجتهد شیرازی به تحصیل فقه و اصول پرداخت.

در بیست سالگی قصد عزیمت به حوزه علمیه نجف اشرف را داشت و چون در بحبوحه جنگ جهانی اول، مراجع نجف برای بیرون راندن متجاوزان از عراق حکم جهاد صادر کردند، او و پدرش رهبری حرکت را به عهده گرفته و لباس رزم بر تن کردند.

در سال 1342 ق رهسپار نجف شد و مدت چند سال به تحصیل پرداخت .سپس از سوی محقق عراقی و محقق شیرازی برای وی اجازه اجتهاد صادر شد. پس از رسیدن به مقام اجتهاد، در سال 1349 به شیراز بازگشت و به ساماندهی حوزه علمیه شیراز، تدریس و دیگر مناصب روحانی خویش پرداخت. با درگذشت پدرش در 1358 رسما ریاست حوزه علمیه شیراز را عهده دار شد.

آیت ا... محلاتی به غیر از تقریرات درس فقه و اصول استادان خود و رساله های فتوایی مانند مناسک حج و حاشیه عروه الوثقی، نوشتارهای دیگری مانند اصول و عقاید، راهنمای حق و خطبات جانسوز را تالیف کرد و همچنین به تاسیس بنیادهای عام المنفعه و موسسه های خیریه اهتمام می ورزید که مهمترین آنها به شرح زیر است:

درمانگاه خیریه حضرت ولی عصر( 1346 ، شیراز)؛ موسسه خیریه قائمیه ( 1354 )؛ کوی امام علی (شیراز.

وی در راه پیروزی انقلاب اسلامی از رهبران موثر در این جریان و حرکت مردمی بود.


​​​​​​​بنیاد فارس شناسی