حمله آیت الله فلسفی به رژیم صهیونیستی


2184 بازدید

حمله آیت الله فلسفی به رژیم صهیونیستی


موضوع: اظهارات فلسفى در مسجد ارک

تاریخ 5/6/48

بعد از ظهر روز یکشنبه 2/6/48 بمناسبت فوت پدر داودزاده رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 8 تهران که از منسوبین آیت‏الله خوانسارى مرجع تقلید و رئیس حوزه روحانیت تهران بود مجلس ختمى در مسجد ارک تشکیل بود بیش از دوهزار نفر از بازاریها و فرهنگیان بتدریج در این مجلس حاضر شده بودند فلسفى واعظ ضمن بیاناتى از توسعه بى‏دینى در ایران اظهار تأسف کرد و گفت در ایران جوانان ما بجاى تقلید از تمدن غرب از تجدد آن که لباس کوتاه پوشیدن و خود را بصورت بیتلهـا1 درآوردن و خدا و پیغمبر را منکر شدن تقلید میکنند و مظهر این تقلید غلط فسادى است که در بین جوانان بوجود آمده و مانند گانگسترهاى آمریکا مسلحانه بانکها رامیزنند و بانواع و اقسام جنایت و فساد اقدام میکنند. فلسفى آنگاه از آتش زدن مسجدالاقصى2 صحبت کرد و گفت اسرائیلیها که ادعا دارند در علم و صنعت ترقى فوق‏العاده‏اى پیدا کرده‏اند با آتش زدن یکى از مقدس‏ترین اماکن مذهبى که نام خدا بر آن قراردارد دشمنى خود را با مذهب و خدانشان دادند و ماشینهاى آب پاش که حکومت اسرائیل براى خاموش کردن آتش آورده بود عموما فاقد آب بوده‏اند اگر اشغال کشورهاى عربى ارتباطى بما نداشته باشد مانمیتوانیم در تجاوزى که بیکى از اماکن مقدس مذهب ما صورت گرفته ساکت بمانیم.نظریه رهبر عملیات : طرح مفاد گزارش خبرى از طرف فلسفى در مسجد ارک صحیح بنظر میرسد. مجیدیه نظریه 20 ه 7: نظریه رهبر عملیات مورد تائید است.آقاى اوانى ـ در گزارش روزانه درج شود 11/6

1 ـ بیتلها و هیپى‏ها مدل قدیمى پانک فعلى مى‏باشد.

2 ـ در تاریخ 30 مرداد 1348 مسجدالاقصى نخستین قبله مسلمین توسط اشغالگران قدس به آتش کشیده شد. گنبد مسجد در پنج نقطه سوخت، یکى از آثار متبرکه و یک منبر مخصوص با قدمت هشتصد ساله سوخت و از بین رفت. این

جنایت دردناک خشم و کینه تمام مسلمانان جهان را برانگیخت و فریادهاى «الجهاد» از مناره‏هاى مساجد کشورهاى اسلامى، مسلمانان را به جهاد علیه صهیونیسم جهت آزادى فلسطین دعوت کرد. رئیس پلیس اورشلیم، عامل آتش سوزى را یک مسیحى استرالیایى به نام «مایکل ویلیام رومن» معرفى کرد، اما نگفت که آیا وى اعتراف کرده و همدستانش را معرفى نموده است یا نه؟ شاه نیز در این زمان به صحنه آمد و وزارت دربار با صدور اطلاعیه‏اى، هزینه تعمیر مسجدالاقصى از سوى شاه و ملت ایران پذیرفت. حضرت آیت‏اللّه‏ گلپایگانى به همین مناسبت از روحانیون و مردم خواستند در جلسه‏اى که روز جمعه15 جمادى الثانى در مدرسه فیضیه تشکیل مى‏شود شرکت کنند. ساواک که به وحشت افتاده بود به آقاى کاظم شریعتمدارى متوسل شد. آقاى شریعتمدارى در ملاقات با رئیس ساواک قم از برگزارى این مراسم اظهار نگرانى کرد و گفت: از رفتن طلاب تحت اختیارش به طور غیر مستقیم به این مجلس جلوگیرى خواهد کرد! شریعتمدارى سپس توسط عواملش شایع کرد که رژیم قصد دارد عده‏اى از روحانیون را دستگیر و به سربازى اعزام کند. امام خمینى در واکنش به حریق مسجدالاقصى فرمودند: « مسجدالاقصى را آتش زدند، ما فریاد مى‏کنیم که بگذارید مسجدالاقصى به همین حال نیم‏سوخته باقى باشد، این جرم را از بین نبرید، ولى رژیم شاه حساب باز مى‏کند و صندوق مى‏گذارد و به اسم بناى مسجدالاقصى از مردم پول مى‏گیرد، تا شاید بتواند از این راه استفاه نماید و جیب خود را پر کند و ضمنا آثار جرم اسرائیل را از بین ببرد...» (حکومت اسلامى یا ولایت فقیه، درس 12، ص 46)