کتاب جامع التواریخ در یونسکو ثبت جهانی شد


8436 بازدید

کتاب جامع التواریخ در یونسکو ثبت جهانی شد

  نسخه جامع التواریخ یا تاریخ رشیدی نوشته رشید الدین فضل الله همدانی محفوظ در کاخ موزه گلستان به عنوان میراث جهانی در یونسکو ثبت شد.

اشرف بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اعلام این خبر افزود: جامع التواریخ پنجره ای است به گذشته نه تنها ایرانیان بلکه کلیه بشر زیرا این اثر دریچه‌ای را به سوی ایران فرهنگی می‌گشاید و ایران فرهنگی فراتر و گسترده تر از آن چیزی است که امروز درچهارچوب مرزهای سیاسی به عنوان ایران می شناسیم.

بروجردی گفت: این هم افتخاری برای ایران است و هم برای کمیته حافظه جهانی که توانسته است این اثر بزرگ ایرانی را به عنوان میراث جهانی برای کل بشریت به ثبت برساند.


ایرنا