دستور درخشان!


1488 بازدید

دستور درخشان!
به: 321 تاریخ: 6/8/47
از: 20 و (20/ه‍/8) شماره: 829/20و
موضوع: اظهارات غلامرضا فلاحت
در ساعت 1000 روز 5/8/47 غلامرضا فلاحت رئیس انجمن محلی خیابان 21 متری رضا پهلوی که برای اخذ پروانه آرایشگاه مخصوص بانوان به ناحیه (8) شهرداری تهران مراجعه نموده بود و گویا مسئولین شهرداری مزبور او را ناراحت کرده بودند در یک صحبت خصوصی در دفتر آن شهرداری اظهار داشت فجایعی که در کشور اسلامی ایران رخ می‌دهد شرم‌آور است مثلاً اگر فرزند دو نفر کاسب یا کارگر با هم تماس نامشروع حاصل کنند از طرف دولت و مأمورین انتظامی با شیپور به تمام مردم اطلاع داده می‌شود ولی عروسی فرزندان ذکور دو نفر از تیمساران گرامی و جشن مفصل آنها به این مناسبت مورد توجه دولت نیست. چون تمام سرنخهای فساد دست خودشان می‌باشد. نامبرده افزود دکتر هدایتی وزیر سابق آموزش و پرورش مرد بسیار فهمیده و واردی بود از افتتاح مدارس به او دستور داده‌اند که باید از طرف وزارت خانه مزبور به کلیه آموزگاران زن ابلاغ شود که برای حضور در سر کلاسها از لباس مینی‌ژوب استفاده کنند ولی دکتر هدایتی زیر بار این دستور ننگین نرفت و مجبور به استعفا شد و آنها هم این خانم پارسا را به وزارت منصوب کردند که به زودی این دستور درخشان را عملی می‌کند. نامبرده ضمن تنقید از حزب ایران‌نوین اظهار داشت تمام این برنامه‌های غلط به وسیله حزب ایران نوین طرح‌ریزی می‌شود و نخست‌وزیر با دبیرکل این حزب سازش کرده و شاه را هم تحت‌تأثیر قرار داده‌اند ولی در عمل هیچ‌گونه نفوذ و محبوبیتی در بین مردم ندارند. یادشده در خاتمه از نحوه انتخابات انجمن شهر در سراسر کشور تنقید نمود.
نگهبان
بایگانی شود 11/8/47