وضعیت دبستان شماره 2 علوى محل استقرار [امام]خمینى


1493 بازدید

وضعیت دبستان شماره 2 علوى محل استقرار [امام]خمینى
1ـ از ساعت 0600 مورخه 17/11/57 جمعیت بتدریج جهت دیدار خمینى در خیابان ایران اجتماع و در ساعت 0900 در دبستان باز شد و جمعیت که حدود دویست هزار نفر بود عازم دیدار خمینى شدند در این روز نیز کلیه راههاى فرعى خیابانهاى اطراف بسته شده بود و راههاى منتهى به میدان بهارستان نیز توسط مأمورین فرماندارى نظامى و گارد شهربانى بسته شده بود در بین تظاهرکنندگان حدود 80 نفر درجه‏دار نیروى هوائى با لباس انیفورم که اکثرا گروهبان دوم بودند بدیدار خمینى رفتند هنگام خروج این عده جمعیت به آنها هشدار دادند که مأمورین دژبان در حوالى محل هستند و شماها را دستگیر میکنید که این عده بلافاصله به داخل مدرسه بازگشتند.

2ـ پسر خمینى در پشت بلند[گو] میگفت جمعیت متفرق نشوید و بطرف دانشگاه تهران راه‏پیمائى کنید.

3ـ در خیابان سعدى شمالى عده‏اى حدود 15000 نفر که پلاکارد مسجد الهادى را حمل میکردند با شعار نخست‏وزیر ایران بفرمان خمینى. مهندس مهدى بازرگان که آرم مجاهدین خلق را حمل میکردند بطرف محل اقامت خمینى رهسپار بودند. و در چهار راه دروازه دولت حدود 8000 نفر که پلاکارد شرکت ملى نفت را حمل میکردند و شعار یدادند رئیس ما بازرگان بطرف دانشگاه تهران در حرکت بودند.

4ـ در پیچ شمیران عده‏اى قریب 15000 نفر که پلاکارد مسجد الارباب میدان کلانترى را با خود حمل میکردند بطرف دانشگاه تهران در حرکت بودند و پشت سر آنها عده‏اى حدود 500 نفر از خانواده‏هاى همافران و درجه‏داران نیروى هوائى در حرکت بودند.

ضمنا در چند خیابان در شرق تهران عده‏اى روى وانت بارها عده‏اى سوار شده و شعار میداده‏اند که مرگ بر بختیار درود بر مهندس مهدى بازرگان1

1ـ امروز (17/11/57) تهران و بسیارى از شهرهاى ایران شاهد تظاهرات مردم در تایید نخست وزیرى مهندس مهدى بازرگان بود. امام چنین درخواستى از مردم کرده بودند. ایشان دیروز در سخنانى در مدرسه علوى فرمودند : «فردا مردم همه جا در ایران، در همه شهرهاى ایران، در تهران، در همه محلات تهران نظر خودشان را راجع به این دولتى که ما تعیین کردیم اعلام کنند. تظاهرات کنند نظر خودشان را بگویند.» (صحیفه امام، ج 6، ص 69) از این رو «از ساعت 8 صبح حدود 15 هزار نفر در میدان شهناز اجتماع کردند و در حالى که شعار مى‏دادند به راهپیمایى پرداختند. بعضى شعارها در زیر آمده است. درود بر خمینى / ناجى خلق ایران / سلام بر بازرگان / مجرى حفظ قرآن / بازرگان بازرگان / حکومتت مبارک، به کورى چشم همه ظالمان / نخست وزیر شد مهدى بازرگان. این گروهها که از خیابان‏هاى اطراف میدان شهیاد در میدان به هم پیوسته بودند، سپس در طول شاهرضا دست به راهپیمایى زدند و به تدریج بر تعداد آنها افزوده شد و گروههاى مختلف دیگرى در طول مسیر به راهپیمایان ملحق شدند... در اطراف اقامتگاه امام جمعیت شعارهاى زیر را مى‏دادند : بازرگان بازرگان / حکومتت مبارک، مهندس بازرگان / نخست وزیر ایران،... درود بر خمینى / سلام بر بازرگان، سلام بر بازرگان / نخست وزیر ایران، فرموده خمینى براى ما چون جان است /نخست وزیر محبوب مهدى بازرگان است، نخست وزیر ایران / منتخب امام است /بر او ز جانب ما / از جان و دل سلام است. صبح امروز به دنبال فرمان امام خمینى در مورد نخست وزیرى دولت انقلابى مهندس مهدى بازرگان، گروه بى شمارى از مردم به سوى اقامتگاه امام خمینى به حرکت آمدند و سرود فوق را خواندند.» (اطلاعات، ش 15778، ص 2)