بیوگرافی هویدا


1775 بازدید

بیوگرافی هویدا


تاریخ 4/10/1338

شماره : 1136/3/1 جمدیرت کل اداره سوم

بدینوسیله بیوگرافى آقاى عباس هویدا که تقاضاى امتیاز مجله کاوش را با روش علمى و ادبى نموده است جهت بررسى به پیوست ایفاد مى‏گردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از بررسى نظریه اعلام دارند.

رئیس ستاد ویژه مرادیان

1/10/38خواهشمند است استعلامیه زیر را تکمیل فرمائید و اطمینان داشته باشید که مطالب مندرجه در این برگ همیشه محرمانه خواهد بود (جهت اخذ امتیاز مجله کاوش)1ـ نام امیرعباس در صورتى که نام دیگرى دارید ذکر نمائید ـ

2ـ شهرت هویدا لقب ـ چنانچه قبلاً شهرت دیگرى داشته‏اید ذکر شود ـ

3ـ نام و شهرت پدر حبیب‏اللّه‏

4ـ نام مادر افسرالملوک (سردارى)

5ـ تاریخ تولد یا سن با ذکر محل تولد 1298 تهران

6ـ شماره شناسنامه و محل صدور 3542 تهران

7ـ علائم مشخصه

8ـ شغل و رتبه معاون ریاست هیئت مدیره شرکت ملى نفت

9ـ محل سکونت با ذکر شماره تلفن دروس ـ خیابان سیروس 81657

10ـ خانه مسکونى شخصى است یا اجاره‏اى (در صورت دوم میزان اجاره) شخصى

11ـ مذهب اسلام تابعیت ایرانى

12ـ میزان تحصیلات لیسانس علوم سیاسى و اجتماعى ـ دکترى در ادبیات.

13ـ خدمت نظام وظیفه را در چه تاریخ 1322 با چه درجه ستوان دوم در کدام قسمت مستشارى ارتش در کجا تهران انجام داده‏اید

14ـ متأهل هستید یا خیر خیر

15ـ خانم شما از کدام خانواده است (چنانچه خارجى است تابعیت و مشخصات کامل او )

16ـ تعداد اولاد (اناث ـ ذکور) با ذکر اسامى

17ـ شغل هر یک از اولاد

18ـ اقوام درجه 1 نسبى و سببى

19ـ با کدام یک از خانواده‏هاى مشهور قرابت دارید

20ـ دوستان و معاشرین نزدیک شما

21ـ وضع مزاجى شما خوب

22ـ میزان تمول و ثروت منقول و غیرمنقول متوسط

23ـ در کدام یک از نقاط کشور ملک دارید ندارم.

24ـ به چه زبانهایى آشنایى دارید انگلیسى ـ فرانسه ـ عربى ـ آلمانى.

25ـ تألیفات، مقالات و نشریات خود را نام ببرید ـ

26ـ آثار علمى و هنرى شما چیست ـ

27ـ به چه نوع کتب و مجلات و روزنامه‏ها بیشتر علاقمند هستید ادبى و هنرى

28ـ اوقات بیکارى خود را چگونه مى‏گذرانید مطالعه

29ـ به چه چیزهایى بیشتر علاقمند هستید

30ـ میزان نفوذ شما در اشخاص و فامیل و جمعیتها ـ

31ـ خلاصه‏اى از سوابق خدمتى و مشاغل قبلى خود را شرح دهید کارمند وزارت خارجه. وابسته سفارت شاهنشاهى پاریس. دبیر سفارت شاهنشاهى آلمان. رئیس اداره Liaisonکمیساریاى عالى سازمان ملل جهت پناهندگان. رایزن سفارت شاهنشاهى آنکارا.

32ـ امتیازات نشان لژیون دونور ـ (Officer)نشان Phenixیونان (Commandeur)

33ـ آیا تاحال از طرف مامورین انتظامى بازداشت شده‏اید در صورت بازداشت شدن تاریخ و محل بازداشت خیر علت آیا سرانجام به محکومیت منجر گردیده است......... در صورت محکومیت مدت آن ذکر شود........

34ـ مسافرتهایى که به خارج از کشور نموده‏اید با ذکر تاریخ. مدت. علت. محل. توقف. همراهان تحصیل. ماموریت وزارت خارجه و سازمان ملل. فرانسه. آلمان. سویس. ایتالیا. دانمارک. سوئد. فنلاند. انگلستان. بلژیک. هلند. مصر. حبشه

35ـ هرگونه سابقه فعالیت سیاسى از قبیل شرکت در احزاب. جمعیتها. کانون‏ها. اتحادیه‏ها. سندیکاها. باشگاهها. انجمن‏ها با ذکر تاریخ و محل فعالیت توضیح داده شود. خیر

36ـ در حال حاضر در کدام یک از احزاب و جمعیتها. کانون‏ها اتحادیه‏ها. سندیکاها. باشگاهها. انجمن‏ها عضویت دارید. خیر

37ـ سایر اطلاعاتى که ممکن است بهتر معرف شما باشد.