مسئول شکست رژیم اسرائیل در جنگ کنونی کیست؟


2071 بازدید

مسئول شکست رژیم اسرائیل در جنگ کنونی کیست؟

به نقل از کانال ده تلوزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد ، دیروز چهارشنبه جوی از تنش و درگیری بر جلسه کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی که با هدف بررسی ناکامی های ارتش در جنگ علیه غزه برگزار شده بود ، حاکم بوده است.
این گزارش تاکید کرد که مقامات سیاسی و رهبران نظامی ارتش در این جلسه همدیگر را مسئول گرفتار شدن رژیم صهیونیستی در تنگنای حقیقی در جنگ علیه غزه متهم کرده اند.
رهبران سیاسی شرکت کننده در این جلسه ارتش را به گرفتار کردن اسرائیل در جنگ بدون داشتن آمادگی کافی برای اداره این جنگ متهم کردند.
این گزارش تاکید می کند که هر دو گروه رهبران سیاسی و نظامی در حالتی از سردرگمی قرار گرفته اند و بدلیل ترس از آینده جنگ علیه غزه و ابهامات موجود در این زمینه ، حاضر نیستند ، تصمیمی در این زمینه اتخاذ کنند.  
کانال ده این رژیم در ادامه گزارش خود تاکید می کند که بر اثر این تنش ها ، رابطه مقامات سیاسی با فرماندهان نظامی بویژه با بنی گانس رئیس ستاد مشترک وزارت جنگ رژیم صهیونیستی کاملا متشنج و ناامید کننده شده است.
رهبران سیاسی رژیم صهیونیستی ضمن تلاش برای طفره رفتن از ناکامی های جنگ سه هفته اخیر علیه غزه ، می گویند ما منتظر ارائه راهکارهای استراتیژیکی از سوی ارتش برای اداره جنگ هستیم ، اما مقامات ارتش هیچ گونه راهکار مشخصی در این زمینه ارائه نمی دهند.
کانال ده تلوزیون رژیم صهیونیستی همچنین در گزارشش تاکید کرد ، به هم ریختگی طرح های ارتش رژیم صهیونیستی و مقامات سیاسی در مورد ادامه جنگ علیه غزه به حدی است که هر دو طرف از نتایج بلند مدت این طرح ها غافل هستند.
این شبکه به عنوان مثال تاکید کرد که برخی مقامات سیاسی و نظامی طرح اشغال مجدد غزه را داده اند اما انها از احتمال کشته شدن صدها سرباز صهیونیستی در این عملیات غافل می باشند و دیگر طرح های خود در این زمینه هم به این شکل ارائه می شود.


قدسنا