اسراییل آب آشامیدنی را به روی المقدسی ها بست


1112 بازدید

اسراییل آب آشامیدنی را به روی المقدسی ها بست

با قطع آب آشامیدنی 14 منزل دیگرفلسطینی ها درقدس توسط مقامات رژیم صهیونیستی، تعداد منازل فلسطینی های محروم از آب در این منطقه به 44 باب رسید.

بگزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)"اشرف الزربه"مسئول امور آب در قدس اشغالی درگفتگو با خبرگزاری فلسطینی وفا گفت:یک کارمند درشرکت آب وبرق اسراییل از هفته گذشته کار قطع آب 30باب از منازل فلسطینی ها در دومنطقه قدیمی قدس را آغاز کرده است.

وی افزود:فلسطینیهای ساکن این مناطق از چند روز قبل با مشکل آب آشامیدنی مواجه شده اند و از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم هستند.

الزربه تاکید کرد:رژیم صهیونیستی از افزایش بدهی های صدها هزار دلاری وعلاوه بر آن از میلیونها دلار بدهی های مالیاتی اعمالی بر فلسطینی ها سوء استفاده می کند تا آنها را بی خانمان کند و آنها را مجبور به ترک زمینهایشان نماید. رژیم صهیونیستی بر بیش از 80 درصد منابع آبی فلسطینی ها کنترل دارد.


قدسنا