آشنایی با لیلی امیر ارجمند چهره فاسد دربار پهلوی


 آشنایی با لیلی امیر ارجمند چهره فاسد دربار پهلوی

 فرح پهلوی در فرانسه سه دوست جدید به نام« لیلی امیر ارجمند» و « کریم پاشا بهادری» و« فریدون جوادی » برای خود یافت. لیلی امیر ارجمند بعده ها در کاخ پهلوی به جرگه دوستان دربار، و سپس همه کاره فرح در کانون پرورش کودکان در آمد. لیلی امیرارجمند از مبتذل‌ ترین زنانی بود که مظهر فساد دربار بود. ملکه مادر در توصیف خانم امیر ارجمند می‌گوید:« این خانم یک زن بی بند و بار و آزاد از هر نوع قید و بند بود… گاهی اوقات ده، پانزده، بیست زن از کارکنان دربار و ندیمه ها و خدمه و دوستانش را لخت،لخت مادرزاد می‌کرد و در استخر کاخ بدون هیچ پوششی شنا می‌کردند

لیلی امیر ارجمند می‌گفت:« اگر آدم‌ها در حضور هم معاشقه، مغازله و زناشویی کنند، لذتش دو چندان می‌شود و خودش همیشه مجالس چند نفره راه می‌انداخت و گاهی که مرد کم می‌آوردند از همین خدمه دربار صدا می‌کردند و می‌بردند به داخل محفل خودشان.»(125) شوهر لیلی امیر ارجمند حسین علی امیر ارجمند از او بی غیرت‌تر بود، «هر وقت مردی زنش را می‌بوسید او مؤدبانه تشکر می‌کرد.»

مادر فرح نیز از فساد این دوست شبانه‌روزی فرح تعجب می‌کند و می‌نویسد:« البته من از بی پروایی جنسی لیلی ناراضی بودم، به ویژه در مسافرت‌های نوشهر و کیش عادت داشت بدون هیچ پوششی وارد دریا شود و برایش اهمیتی نداشت که ده‌ها نفر نگهبان و گاردی ها دارند او را تماشا می‌کنند.»

خوشبختانه خانم امیر ارجمند در همان دوران تحصیل در فرانسه «تغییر دین داده و به کاتولیک گرویده بود.»لیلی امیر ارجمند با این همه فساد شب و روز در کنار فرح بود، هرگاه در تهران بودند، در کاخ بود و هرگاه مسافرت می‌رفتند ملتزم رکاب بود. امیر ارجمند چنان به فرح علاقه نشان می‌داد که «سعی می‌کرد در طرز لباش پوشیدن و آرایش شبیه فرح باشد.»و فرح نیز سعی می کرد در بی بندو باری شبیه امیر ارجمند باشد. به گفته محافظ شاه« این خانم از دوستان ملکه فرح دیبا بود، خیلی از کارهای آنها مثل هم بود. مثلاً در وقاحت و بی شرمی کاملاً شبیه هم بودند. از این که جلوی مردم لخت قدم بزنند لذت می‌بردند. البته گاهی فرح در اثر فشار مادرش کمی رعایت می‌کرد.»

لیلی امیر ارجمند جزء اولین کسانی بود که داشتن دوست دختر و دوست پسر را در ایران باب کرد . او با اینکه یک شوهر رسمی داشت ، ولی دارای دو دوست پسر رسمی نیز بود که گاه و بیگاه آنها را به خانه می آورد و آنها را به شوهر ( ؟ ) خود معرفی می کرد . لیلی امیر ارجمند اولین کسی است که روش های نا متعارف مقاربت از نوع غربی را در دربار پهلوی رواج داد که قلم از نوشتار آن شرم دارد . اوج وقاحت او به جایی می رسد که روزی در حالی که خانواده پهلوی دارای مهمان های رسمی زیادی مثل کنستانتین پادشاه یونان ، ملک حسین پادشاه اردن و چند مهمان رسمی دیگر در نوشهر مهمان خاندان پهلوی بودند ، این زن در بین آن همه رجال سیاسی تمام لباس های خود را از تن بیرون می آورد و به صورت لخت مادر زاد در برابر دیدگان آن رجال وارد حوض می شود و به شنا می پردازد و به دستور او سایر فاحشه های دربار نیز به صورت لخت مادر زاد وارد حوض آب می شوند . با ورود لیلی امیر ارجمند به دربار پهلوی ، شهوت رانی ها و فساد ها به چند برابرسابق می رسد . با ورود او به دربار باب جدیدی از شهوترانی ها نیز برای محمد رضا گشوده می شود . تا پیش از وروداین زن به دربار ، معمولا اکثر شهوترانی های محمد رضا به صورت نسبتا پنهانی انجام می شد ، اما پس از ورود امیر ارجمند به دربار ، شهوت رانی های وی در دربار شهره عام و خاص شد . حتی شایعاتی نیز مبنی بر همجس گرایی شخص محمد رضا نیز به گوش می رسید که اینها همه پس از ورود این زن به دربار پهلوی و رواج شیوه های نا متعارف شهوترانی غربی در دربار بود . تا پیش از ورود این زن به دربار ، معمولا اعمال خلاف عفت درباریان به صورت مخفی بود و کمتر به صورت علنی مطرح می شد و کسی به وجود این گونه موارد پی می برد . اما پس از ورود این زن به دربار این گونه اعمال خلاف عفت در دربار به صورت آشکار و علنی صورت می گرفت . به عنوان مثال تجاوز به عنف اسدالله علم به خدمه دربار در روز روشن که همه اهل دربار از آن با خبر شدند و به بیرون دربار نیز سرایت کرد.


سایت فارسی