واگذاری زمین به سپهبد صنیعی به قیمت ...


2397 بازدید

از: 302 تاریخ : 7/10/49
گزارش
درباره : تیمسار سپهبد اسداله صنیعی وزیر جنگ
محترماً باستحضار می رساند.
اطلاعیه‌هایی به شرح زیر جهت نامبرده بالا واصل گردیده است :
1ـ در تاریخ 23/1/49 مبلغ 12000 تومان طی شماره فیش 9134 بانک سپه به حساب 10375 از بابت زمینی که به وسیله سرهنگ‌ پوردانش به نمایندگی از طرف سازمان تدارکات به تیمسار صنیعی واگذار گردیده وسیله آقای منصوری به بانک سپه پرداخت گردیده است.

2ـ در قبال واگذاری قطعه زمین مزبور به تیمسار صنیعی از طرف سرهنگ‌ پوردانش تیمسار مزبور شرح مفصلی مبنی بر خدمات ذی‌قیمت سرهنگ پوردانش به ادارة دوم ستاد بزرگ ارتشتاران منعکس و اضافه شده کلیه اطلاعیه‌های واصله برعلیه ایشان روی اغراض شخصی می‌باشد و تقاضا شده در حضور نماینده وزارت جنگ این اطلاعیه‌ها تحقیق شود.

3ـ اطلاعیه‌ دیگر حاکیست که یک قطعه زمین به مساحت 300 متر مربع به سرهنگ پوردانش واگذار گردیده که این زمین حداقل 000/1500 تومان ارزش داشته و در خیابان وزرا (پارک ساعی) واقع گردیده است. مسلماً زمین مورد بحث را با تهیه گزارش شرفعرضی به ایشان واگذار نموده‌اند، لیکن آنچه مسلم است مواردی که در نامه شرفعرضی به عرض رسیده ذکری از قیمت و موقعیت آن نشده است و شاید زمین مزبور را یک قطعه زمین 300 متری معمولی مانند زمین سایر افسران که قیمت آن در حدود 25000 تومان ارزش دارد به عرض رسانده‌اند.

 


واگذاری زمین به سپهبد صنیعی به قیمت ...