تازه های انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی


3206 بازدید

کتاب های چاپ جدید سازمان اسناد و کتابخانه ملی معرفی شدند. به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از سازمان اسناد و کتابخانه ملی، کتاب «گوهر ناب» سرگذشت میرزا محمد شفیع و فرزندان اوست که به همراه سیاه مشق ها، تابلوهای هنری، قطعات خوشنویسی و تصاویری از این خاندان حکومتی فرهیخته و هنرمند دوران قاجار انتشار یافته است. این کتاب محتوای مجموعه ای از مدارک و اسناد خاندان محتشمی و ثقه الاسلامی است که به کوشش احمد محتشمی فراهم آمده و با همکاری پژوهشکده اسناد سامان یافته است.

کتاب «فرهنگ اصطلاحات آرشیوی» با ترجمه انوشه شبانی، دیگر اثر تازه چاپ شده انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.

این آثار به همت انتشارات این سازمان به چاپ رسیده اند. علاقه مندان برای تهیه این دو اثر می توانند با دفتر فروش انتشارات سازمان به شماره 81623277 تماس بگیرند.


ایرنا