هدیه: 20 هزار دلار...


1507 بازدید

هدیه: 20 هزار دلار...
شماره:11 ـ 200/م تاریخ 11/5/2536

محرمانه ـ خیلی فوری

جناب آقای بهبهانیان معاون محترم دربار شاهنشاهی

حسب‌الامر مطاع مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر مقرر است مبلغ بیست هزار دلار به عنوان هدیه و کمک ذات اقدس شهریاری بهHEART INSTITUTE TEXAS توسط جناب آقای اردشیر زاهدی سفیر شاهنشاه آریامهر در واشنگتن فوراً حواله فرمائید. 1

وزیر دربار شاهنشاهی

اسداله علم

امور مالی دربار شاهنشاهی

12/5/2536

مبلغ ... فوری ـ 5/12 آقای بهبهانیان1ـ اردشیر زاهدی یکی از پرخرج‌ترین سفرای رژیم بود. وی برای خود در آمریکا دستگاهی شاهانه درست کرده و با گشاده‌دستی به حیف و میل بیت‌المال مشغول شده بود: در سندی راجع به کارهای وی آمده است: « ... اخیراً روزنامه‌ی مزبور [واشنگتن‌پست] مقاله‌ای در مورد آقای زاهدی تحت عنوان «فرستاده شاه زاهدی را زیرنظردارد » چاپ نموده .....

طبق گزارشاتی که این هفته در محافل مختلف واشنگتن شنیده می‌شد، میهمانی‌های مجلل اردشیر زاهدی، سفیر ایران ممکن است توجه شاهنشاه را جلب نموده و ابروهای او را بالا برده باشند.... این هفته «ایران ایر» 150 آمریکایی را طی یک برنامه دیدار از ایران با پرداخت کلیه‌ی مخارج که برای شخصیت‌های مهم ترتیب داده و الیزابت تیلور نیز جزو آنان بود به تهران برد، ولی زاهدی این گروه را همراهی ننموده و در واشنگتن ماند. اگرچه نام الیزابت تیلور برای جلب نظر در لیست میهمانان گنجانیده شده و مسافرت مزبور در حقیقت به منزله‌ی استفاده از یک تعطیلات مجانی محسوب می‌گردید. باوجود این، برنامه نتوانست هیچ‌یک از شخصیت‌های سرشناس سیاسی را به خود جلب نماید... » بختیاری، پیشین، سند شماره‌ 200