جلوگیری رژیم بعث عراق از عزاداری روز اربعین

کشتار عزاداران حسینی در روز اربعین به دست مأموران رژیم بعث عراق


تاریخ سند: ۲۶ اسفند ۱۳۵۴

خیلی محرمانه

موضوع: اِعمال قدرت عراقی‌ها نسبت به شیعیان مقیم آن کشور

یکی از ایرانیانی که برای دیدن پسرش که در نجف اشرف به تحصیل علوم دینی مشغول است به عراق مسافرت نموده و اخیراً به ایران مراجعت کرده است، اظهار داشته دولت عراق از تشکیل دسته‌جات عزاداری و عبور از خیابان‌ها و همچنین طواف حرم حضرت امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) در روز اربعین جلوگیری به عمل آورده که موجب خشم شیعیان گردیده و در نتیجه ضمن برپا شدن تظاهرات عظیمی، تظاهرکنندگان شعارهایی علیه دولت عراق داده‌اند که بدین لحاظ عراقی‌ها به شدت عمل دست زده و تیراندازی نموده که در نتیجه ۲۲ نفر کشته و عده‌ای زخمی و تعدادی نیز دستگیر و روانه زندان گردیده‌اند. ضمناً در جریان این وضع پنج فروند هواپیما به منظور ارعاب تظاهرکنندگان به پرواز درآمده است.


کشتار عزاداران حسینی در روز اربعین به دست مأموران رژیم بعث عراق