پیام به ارتش سوریه در جنگ با صهیونیستها


1538 بازدید

پیام به ارتش سوریه در جنگ با صهیونیستها
درباره : ترجمهشماره: 8329/312 تاریخ 13/8/52

از : اداره کل سوم 312

به: مدیریت کل اداره هفتم 701بدینوسیله یکبرگ فتوکپى نامه بزبان عربى به پیوست ایفاد میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید نامه مزبور را ترجمه و آنرا همراه با عین نامه مزبور به این اداره کل ارسال نمایند.

مدیرکل اداره سوم ـ ثابتى

10/8/52

وثوقى

9/8/52

رئیس بخش 312 ـ خدایارى

رئیس اداره یکم عملیات و بررسى ـ عطارپور

بایگانى شود 9292

سوریه 3370

دمشق عالیجناب شیخ احمد گفتار و مفتى کشور سوریه درود بر شماپیکار عادلانه و دلیرانه ارتش مسلمان سوریه که دوش بدوش برادران مصرى بر ضد تجاوزکاران صهیونیزم آغاز کرده‏اند، بعنوان پیکار کلیه مسلمانان جهان، علیه یهودیان تجاوزکار و دشمنان خدا بشمار میرود. ما ضمن درود فراوان به ارتش دلیر سوریه این اقدام شجاعانه را که براى سرنگون کردن دشمن و سرکوب نمودن غرور و شخصى او آغاز شده تبریک میگوئیم و از درگاه خداوند متعال موفقیت و پیروزى آنها را مسئلت نموده و اطمینان میدهیم که ملت مسلمان ایران از صمیم قلب این پیکار را مورد اهمیت قرار داده و جریان آنرا لحظه به لحظه دنبال میکنند، ملت ایران ضمن پشتیبانى مکرر خود از قضیه فلسطینى آمادگى خود را براى تقدیم هرگونه کمک بنفع قضیه اسلام در این پیکار اعلام میدارد.

15 رمضان مبارک 1393 ایران

محمدرضا موسوى گلپایگانى