اسامی کابینه دولت ارتشبد ازهاری


5883 بازدید

‌‌مجلس شورای ملی در جلسه روز چهارشنبه اول آذر ماه ۱۳۵۷ پس از طرح برنامه دولت و استماع بیانات جناب تیمسار ارتشبد غلامرضا ازهاری‌ نخست‌وزیر و موافقت با اجرای متن برنامه به اکثریت ۱۹۰ رأی از ۲۲۹ نفر عده حاضر به دولت جناب تیمسار ارتشبد غلامرضا ازهاری ابراز اعتماد‌نمود.

‌تصمیم قانونی فوق در جلسه روز چهارشنبه اول آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.

‌رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید

نخست وزیر ارتشبد ازهاری

‌1- وزیر امور خارجه جناب آقای امیرخسرو افشار
‌2- ئوزیر راه و ترابری جناب آقای حسن شالچیان
‌3- وزیر جنگ تیمسار ارتشبد عظیمی
‌4- وزیر پست و تلگراف و تلفن جناب آقای کریم معتمدی
‌5- وزیر صنایع و معادن جناب آقای محمدرضا امین
‌6- وزیر کشور تیمسار ارتشبد قره‌باغی
‌7- وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه جناب آقای مرتضی صالحی
‌8- وزیر کشاورزی و عمران روستایی جناب آقای امیرحسین امیرپرویز
‌9- وزیر امور اقتصادی و دارایی جناب آقای حسنعلی مهران
‌10- وزیر آموزش و پرورش جناب دکتر محمدرضا عاملی تهرانی
‌11- وزیر دادگستری جناب آقای حسین نجفی
‌12- وزیر فرهنگ و هنر جناب آقای محسن فروغی
‌13- وزیر بهداری و بهزیستی جناب آقای دکتر مرشد
‌14- وزیر مشاور در امور اجرایی جناب آقای مصطفی پایدار
‌15- وزیر اطلاعات و جهانگردی تیمسار سپهبد ابوالحسن سعادتمند
‌16- وزیر نیرو تیمسار سپهبد ایرج‌مقدم
‌17- وزیر مشاور جناب آقای عزت‌الله همایونفر
‌18- وزیر بازرگانی جناب آقای معمارزاده
‌19- وزیر کار و امور اجتماعی تیمسار سپهبد باقر کاتوزیان
‌20- وزیر علوم و آموزش عالی جناب آقای دکتر شمس‌الدین مفیدی
‌21- وزیر مسکن و شهرسازی جناب آقای منوچهر بهرون
‌22- وزیر مشاور و سرپرست سازمان اوقاف جناب آقای محسن شریعتمدار
‌23- وزیر مشاور در امور پارلمانی جناب آقای احمد ناظمی

‌برنامه فوق منضم به تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب تیمسار ارتشبد غلامرضا ازهاری نخست وزیر می‌باشد.
‌رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید

 

تحلیل ترکیب کابینه ازهاری

نکته جالب توجه در باره کابینه ازهاری آن است که از 23 وزیر معرفی شده فقط پنج وزیر نظامی هستند که ان هم برای وزرای کلیدی تعیین شده اند این وزارت خانه ها عبارتند از :

1- وزیر جنگ  ارتشبد عظیمی که از سالهای پیش از ان وزیر جنگ در کابینه هویدا و آموزگار  شریف امامی هم بود .  انتخاب وزیر جنگ  معمولا  از طرف شاه بود و نخست وزیر در انتصاب او نقشی نداشت و در همه کابینه های فبلی هم به دلیل ضرورت تماس با سازمان های نظامی از فردی نظامی استفاده می شد .

2- ارتشبد عباس قره باغی  وزیر کشور  این وزارت خانه ، کلیدی ترین وزیر دولت  محسوب می شد که به دلیل اشراف ان بر عملکرد کل استانداران  و بخش های امنیتی کشور  ، معمولا از سوی شاه انتخاب می شد در شرایط بحرانی آن روز برای رژیم شاه طبیعی بود که فردی مانند ارتشبد عباس قره باغی برای این سمت حساس انتخاب شود.

 3- سپهبد ابوالحسن سعادتمند وزیر اطلاعات و جهانگردی احتمالا برای کنترل روزنامه ها و نشریات و صدا و سیما ، به دلیل نزدیکی کار این وزارت خانه با ساواک آن زمان فردی را انتخاب کرده بودند که بتواند از طریق همکاران امنیتی خود کنترل بیشتری بر رسانه ا و نشریات آن زمان اعمال کند.

4- سپهبد باقر کاتوزیان وزیر کار و امور اجتماعی او که سالهای طولانی سمت معاون پارلمانی  وزیر جنگ داشت ، احتمالا به دلیل گسترده گی اعتصاب های کارگری در آن زمان ، به منظور  کنترل این اعتصاب های کارگری ،  به عنوان  یک وزیر نظامی انتخاب شده بود .

5- سپهبد ایرج‌مقدم  وزیر نیرو به دلیل اعتصاب های سراسری در مراکز نفتی و تولید فردی نظامی را برای کنترل این مراکز منصوب کردند  


مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی