آیا شاهزاده این‌قدر احمق است؟!


تاریخ سند: ۳ خرداد ۱۳۵۶

 

خیلی محرمانه

موضوع: کنترل مکاتبات

از طریق پست انگلستان کارت پستال ملصق به عکس والاحضرت عبدالرضا پهلوی به ایران ارسال و طی متنی به زبان انگلیسی از والاحضرت به علت اینکه قصد دارند یکی از نادرترین حیوانات وحشی دنیا را شکار نمایند انتقاد نموده است.

ملاحظات: خبر صحت دارد. عین کارت پستال جهت اطلاع و هرگونه اقدام به پیوست ایفاد[می‌گردد]. ضمناً چنانچه در این مورد نظر دارند اعلام تا اقدام گردد.

***

[متن نوشته شده روی کارت پستال:]

is prince abdureza so incredibly stupid or lacking in understanding that against all reason he wants to destroy one of the rarest and most harmless animals on earth?!

ترجمه: آیا شاهزاده عبدالرضا این‌قدر احمق یا نفهم است که بدون هیچ دلیلی می‌خواهد یکی از کمیاب‌ترین و بی‌آزارترین حیوانات روی زمین* را از بین ببرد؟!

------------------------------------

* با توجه به عکس روی کارت پستال، منظور از این حیوان خرس عینکی(Spectacled Bear) که به خرس اندین(Andean Bear) نیز مشهور است، می‌باشد.


آیا شاهزاده این‌قدر احمق است؟!