مهلت 6 ماهه دیوان عالی اسرائیل به مقامات تل آویو


1447 بازدید

مهلت 6 ماهه دیوان عالی اسرائیل به مقامات تل آویو

دادگاه عالی رژیم صهیونیستی اعلام کرد دیگر اعتمادی به مقامات اسرائیلی در انجام تعهداتشان ندارد.

بگزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)بنقل از هاآرتص،دادگاه عالی رژیم صهیونیستی به مقامات اسرائیلی 6ماه برای تخلیه خانه های ساخته شده در زمینهای فلسطینیان در کرانه باختری وقت داده است. "آشر گرونیس"رئیس دادگاه و قاضی"میریام نوار"اعلام کردند بهیچوجه دراین زمینه اعتمادی به تل آویو ندارند.

خانه هایی که باید تخلیه شوند در مناطق غیرقانونی "گیوات عاصف"،"میتزپ ییتژار" و" معله رهوام" قرار دارند. در سال 2007 دادخواستی برای تخلیه خانه ها در شش منطقه داده شد که مناطق فوق الذکر و "رمت گیلاد"،"گیوات هاروه" و"میتزپ لاچیش" شامل آن هستند.

در حکم دادگاه عالی اسرائیل به کابینه رژیم صهیونیستی دستور داده شده است تا همه ی سازه ها در املاک فلسطینیان درنقاط یاد شده را طی6 ماه تخلیه ودادگاه را از روند قانونی سازی بقیه ساختمان ها مطلع کند.

در ادامه حکم دادگاه آمده است:رفتار رژیم صهیونیستی در مورد ساختمان هایی که در زمین های فلسطینیان نیستند هم غیر قابل قبول است. در ابتدا به مدت 2 سال رژیم صهیونیستی ادعا می کرد که هنوز تصمیمی برای قانونی کردن ساختمان ها در زمینهای فلسطینیان را نگرفته است.

از زمانیکه سیاستمدران تل آویو نشین تصمیم گرفتند تا احتمال قانونی کردن ساختمان ها در مناطق غیر قانونی رابررسی کنند مدت زیادی میگذرد این روند بسیار کند پیش میرود.

"گرونیس"تاید کرده است که قضات دادگاه معتقدند زمان آن رسیده که رژیم صهیونیستی به تعهداتش عمل کند.وبا توجه به مدت مدیدی که از تنظیم دادخواست و تعهد سیاسیون برای تخلیه مناطق پیش گفته میگذرد،اهمیت منافع جامعه درحاکمیت قانون و حفظ تعهدات افزایش یافته است.

"میریام نوار"معاون دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در ادامه این حکم نوشته است:من متاسفم که به اینجا رسیدیم، من متاسفم که دیگر امکان اعتماد به تعهداتشان که از طریق وکلا به دادگاه می رسانند نیست.

وی با خجالت آور خواندن این موضوع تاکید کرده است:درآینده دادگاه ممکن است با توجه به شرایط ازمقامات رژیم صهیونیستی یک سری ضمانت برای اجرای احکام دادگاه بگیرد.


قدسنا