دزدی همسر آقای وزیر !


2759 بازدید

تاریخ: 27/3/51
شماره: 41726/20ه‍ 21
موضوع: جلسه هفتگی گروهی از اعضای حزب مردم
ساعت 1300 مورخه 23/3/51 آقایان موتمنی، رهبری، وائلی، اویسی، ناصر عالیوند، نراقی، هاشمی، شجیعی، شربیانی، دفتریان، مروتی، صحبت‌اله معینی و وکیل منفرد در محل حزب مردم جلسه‌ای تشکیل دادند. هاشمی ضمن انتقاد شدید از دولت گفت: در وزارت آموزش و پرورش چندین میلیون سوءاستفاده شده و عده‌ای میلیونر شده‌اند. کاظم نراقی گفت: راجع به دو مورد از این سوءاستفاده‌ها اطلاع موثقی دارم که از طرف مقامات انتظامی و امنیتی هم تحقیق شده و مسلم گردیده است. نراقی گفت سال گذشته خانم وزیر برای هدیه به شیخ خلیج‌فارس سه قطعه قالی نفیس خریداری و به کار‌پردازی وزارت‌خانه دستور می‌دهد که وجوه آن را به فرش فروشی پاریس بپردازند کارپردازی‌ پول را پرداخت می‌کند ولی فرش‌ها را خود خانم وزیر تحویل گرفته است. مخالفین خانم وزیر در صدد تحقیق برمی‌آیند که آیا قالی‌ها برای اهدا به شیخ از کشور خارج شده‌اند یا خیر معلوم می‌شود که فرشها را به امارات خلیج نفرستاده‌اند و خانم وزیر فرش‌ها را منزل خود برده است. نراقی گفت: خانم وزیر مرتباً با فرزند خود که در آمریکا تحصیل می‌کند مکالمه تلفنی دارد و هزینه آن را به حساب وزارت‌خانه می‌گذارد و هر بار مکالمه بیش از 700 تومان هزینه دارد و این مکالمات در هر ماه چند بار اتفاق می‌افتد. معینی گفت: پس از شکست در انتخابات دوره گذشته و دخالت‌های دولت در انتخابات و تبانی حزب مردم با دولت قصد نداشته با حزب مردم همکاری نماید ولی اکنون خوشحال است که به عضویت گروه اصلاح‌طلبان حزب در آمده است.

شجیعی عضو انجمن استان خراسان گفت: رئیس اداره اصلاحات ارضی تربت حیدریه پرداخت هرگونه کمک و وام را به کشاورزان مشروط به قبول عضویت در حزب ایران نوین نموده و آنها را مجبور می‌کند سوگند وفاداری به حزب را یاد کنند. شجیعی درخواست جلوگیری از این اقدام را کرد. نراقی گفت: کادر رهبری حزب به دادن شغل به اعضاء گروه ما درصدد تضعیف این گروه هستند باید آقایان در این باره هوشیار باشند و کار خودشان را انجام ‌دهند.


 


دزدی همسر آقای وزیر !