انگلیس مسبب اصلی تحریمها


1581 بازدید

 به پیشنهادانگلیس شرکت هایی که قصد همکاری با اتحادیه اروپا دارند قبل از هر چیزی باید اثبات کنند...
هیچ ارتباطی با شهرکهای صهیونیستی نشین در کرانه باختری یا در شرق قدس و بلندیهای جولان ندارند.
روزنامه صهیونیستی هاآرتص فاش کرد ااتحادیه اروپا بدرخواست انگلیس شرکتهای رژیم صهیونیستی فعال در کرانه باختری و قدس شرقی را تحریم کرده است.
بگزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)بنقل ازعکا نماینده انگلیس دراتحادیه اروپا خواستار افزایش تحریمهای اتحادیه اروپا درمورد شرکتهای صهیونیستی تولید کننده کالادرخارج ازخط سبز(خارج از مرزهای سال 67)شده است.
نماینده انگلیس دراین اتحادیه پیشنهاد کرده بود:شرکت هایی که قصد همکاری با اتحادیه اروپا دارند و یا به هرعلتی نامزد دریافت جوایز مختلف از این اتحادیه هستند قبل از هر چیزی باید اثبات کنند هیچ ارتباطی با شهرکهای صهیونیستی نشین در کرانه باختری یا در شرق قدس و بلندیهای جولان ندارند.
این تصمیم اتحادیه اروپا خشم شدید مقامات رژیم صهیونیستی را برانگیخته است تا جایی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم گفت:اتحادیه اروپا به جای تعیین تکلیف برای اسراییل به موضوعات مهم دیگر از جمله بحران سوریه وپرونده هسته ای ایران بپردازد.


قدسنا