دیدار مردم تبریز با آیت الله قاضی طباطبایی - 1343


2560 بازدید

دیدار مردم تبریز با آیت الله قاضی طباطبایی - 1343