شهادت فرزند ارشد امام خمینی(ره) مرحوم آیت الله سید مصطفی خمینی


شهادت فرزند ارشد امام خمینی(ره) مرحوم آیت الله سید مصطفی خمینی

 بازتاب بسیار زیادی داشت و باعث شد تا در سراسر کشور مراسم مختلفی برای ایشان برگزار شود. این مجالس که عمدتاً در مساجد برگزار می‌شد از یک سو باعث انسجام مردم، و از سوی دیگر باعث ایراد سخنرانی‌های پرالتهاب از سوی وعاظ انقلابی می‌شد. سند زیر گزارشی است از مراسم ختم شهید آیت الله سید مصطفی خمینی در استان یزد. در بخشی از سند آمده است: «صبح روز 6/8/36 به مناسبت فوت مصطفی خمینی مجلس ختمی در مسجد قندهاری واقع در محمود آباد یزد برگزار ابتدا شیخ رضا سلیمی علاوه بر اینکه چند مرتبه نام روح اله خمینی را با القاب کامل بیان نمود از وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو تلویزیون و مطبوعات انتقاد نمود و گفت چرا خبر درگذشت مصطفی خمینی را منتشر نکردند و اضافه کرد در قم و عراق و سایر ممالک اسلامی به این منظور مجالس ختمی برگزار گردیده و همه مشکی پوش شده‌اند و در خاتمه از وضع مملکت انتقاد نمود…»
اعتصاب در میان کارگران شرکت ملی نفت به معنی شکستن کمر اقتصادی رژیم پهلوی بود، به همین خاطر رژیم می‌کوشید تا از هر طریق ممکن مانع از گسترش اعتراضات در میان آنها شود. سندی که در ادامه می آید به اعتصاب «کارگران شرکت ملی نفت منطقه‌ی گچساران» اختصاص دارد. بر اساس این سند «در صورتی که [کارگران] حاضر به شکستن اعتصاب نشوند، به قرار اطلاع، مقامات عالیه شرکت نفت در نظر دارند از متخصصین فنی نیروی نظامی مرکز برای بهره‌برداری از تاسیسات نفتی گچساران استفاده و همچین برای مراقبت و پیشگیری احتمالی از ارتش و یا ژاندارمری کمک خواسته خواهد شد.»


از اقدامات جالب مردم در جریان انقلاب اسلامی تغییر نام مدارس، خیابان و ... بود. این اقدام ابتکاری در بسیاری از شهرهای کشور انجام می‌شد. در سند دیگر امروز آمده است «به دنبال تظاهرات دانش‌آموزان مدارس گلپایگان نام دبیرستان پهلوی را به شریعتی و فردوسی را به [امام] خمینی [(ره)] و 25 شهریور را به 17 شهریور تغییر نام داده و نام‌های انتخابی را با پرده بر دیوار دبیرستان‌ها نصب کرده‌اند.»


گفتگوی «رحیم زهتاب فرد» نماینده مجلس شورای ملی با خبرنگاری از روزنامه‌ی اطلاعات در سال 1351 ﻫ ش موضوع سند زیر است. موضوع گفتگو، پیرامون انتخابات و مسائل درونی «حزب مردم» بوده است. زهتاب فرد راجع به انتخابات می‌گوید: «اصولاً چیزی ننویسید بهتر است چون مطالب واقعی را نمی‌توانید درج نمایید چون عقیده من بر این است که هر چهار سال یک بار دولت با انجام انتخابات آن چنان فاصله‌ای بین مردم و هیات حاکمه به وجود می‌آورد که با هیچ قدرتی نمی‌توان آن فاصله را از بین برد» اظهارات زهتاب‌فرد در مورد فساد در حزب فرمایشی «مردم» نیز جالب توجه می‌باشد.

مرکز بررسی اسناد تاریخی