کتابشناسی پر برگ و بار قیام 15خرداد 1342 از پاریس تا تهران


2983 بازدید

کتابشناسی پر برگ و بار قیام 15خرداد 1342 از پاریس تا تهران

قیام 15 خرداد 1342 امسال پنجاه و یک ساله می‌شود، قیامی که برای چند نسل از لابه‌لای کتاب‌های تاریخی قابل لمس است. کتاب‌هایی که با پرداختن به زمینه‌ها، ریشه‌ها و شکل‌گیری این قیام خونین رسالت بزرگ و سنگینی بر دوش دارند. یکی از نخستین کتاب‌هایی که پیش از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی تالیف شد کتاب «نهضت دو ماهه روحانیون» نوشته محقق و مورخ برجسته علی دوانی است که پس از پیروزی انقلاب منبع سودمند برای پرداختن به این قیام خونین شد. 

در این کتابشناسی به چهار دسته از منابع مکتوب قیام 15 خرداد 1342 اشاره شده است که اگرچه جامع و کامل نیست اما در بخش منابع تاریخ محلی کتاب‌های تازه‌ای را به خوانندگان معرفی می‌کند. این کتابشناسی شامل منابع پژوهشی، منابع تاریخ محلی، خاطرات و منابع اسنادی است که تلاش شده به مطرح‌ترین و مهم‌ترین این کتاب‌ها اشاره کنیم. 

گزیده کتابشناسی قیام 15 خرداد1342 

* منابع پژوهشی 

• «بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی (ره)»؛ ج1، سید حمید روحانی، دارالفکر، 958 صفحه، چاپ 2 سال 1358

• «15خرداد چرا و چگونه»، علیرضا مهدی‌زاده، امروز و فردا، 256 صفحه، چاپ 1 سال 1392

• «جنگ قدرت در ایران: خاطراتی از دوران نخست وزیری دکتر اقبال، شریف امامی، دکتر امینی و علم»، مصطفی الموتی، پکا، 532 صفحه

• «از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی؛ زمینه‌ها و ریشه‌یابی عوامل»، ناصر قرگوزلو، پاریس (بی نا)، 158 صفحه

• «اصلاحات آمریکایی(1329-1342) و قیام 15 خرداد»، عباس خلجی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 343 صفحه، چاپ 1 سال 1381

• «نیم قرن تباهی»، حسن واعظی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ستاد مشترک، 200 صفحه، چاپ 1 سال 1380

• «نقش بازار در قیام 15 خرداد»، رحیم روحبخش، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،455 صفحه

• «مردی برای تمام فصول»، مظفر شاهدی، موسسه اطلاعات و پژوهش‌های سیاسی، 799 صفحه

• «ساواک سازمان امنیت و اطلاعات کشور»، مظفر شاهدی، موسسه اطلاعات و پژوهش‌های سیاسی،960 صفحه، چاپ1سال 1386

• «نقش روحانیت در قیام 15 خرداد»، فریبا جعفری، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 397 صفحه، چاپ 1 سال 1385

• «بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی»، فاطمه سادات معروفی، بی جا، بی نا، 60 ریال،

• «شیر و عقاب روابط بدفرجام ایران و آمریکا»، بیل جیمز، مترجم جهانشاه فروزنده برلیان، فاخته،

• «طبقه، سیاست و ایدئولوژی در انقلاب ایران»، منصور معدل، ترجمه محمدسالار کسرائی، باز، 304 صفحه، چاپ 1 سال 1381

• «روزشمار 15 خرداد (جلد اول و دوم)»، احد گودرزیانی

• «مواضع امام خمینی در برابر نظام سیاسی پهلوی و نهادهای آن»، جعفر قلی پور، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 223 صفحه، چاپ 1 سال 1382

• «جریان‌ها و جنبش‌های مذهبی سیاسی ایران (1320- 1357)»، رسول جعفریان، علم، چاپ سیزدهم 1390

• «احیای کاپیتولاسیون و پیامدهای آن»، مسعود اسداللهی، سازمان تبلیغات اسلامی،چاپ1 سال 1373،

• «اصول دوازده‌گانه انقلاب شاه و ملت»، وزارت اطلاعات و جهانگردی، بی جا، 1353،

• «تاریخ روابط ایران در دوران پهلوی»، علیرضا امینی، صدای معاصر، 262صفحه

• «حدیث بیداری؛ نگاهی به زندگی نامه علمی و سیاسی امام خمینی»، حمید انصاری، موسسه تنظیم و نشر آثار امام ، چاپ1 سال1374

• «انقلاب ایران به روایت رادیو BBC»، به کوشش عبدالرضا هوشنگ مهدوی، مرکز بررسی اسناد انقلاب اسلامی،508 صفحه، چاپ1 سال 1378

• «پانزده خرداد از دیدگاه امام خمینی»، سازمان فجر اسلام، 64 صفحه، چاپ 1 سال 1364،

• «بیست سال تکاپوی اسلام شیعی دز ایزان(1320- 1340)»، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، 

• «نهضت روحانیون»، علی دوانی، ج1، رهنمون،252 صفحه، وزیری(شومیز)، چاپ 1 سال 1393

• «دایره‌المعارف انقلاب اسلامی»، 2جلد، به کوشش جمعی از نویسندگان، سوره مهر، 268 صفحه

• «سه سال ستیز مرجعیت شیعه»، روح الله حسینیان، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

• «پانزده خرداد 1342 در اطلاعات هشتاد سال»، جلال رفیع، موسسه اطلاعات، 1386، 

• «شبکه پیام رسانی در نهضت امام خمینی»، رحیم روحبخش، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 377 صفحه

• «روزشمار زندگی امام خمینی»، علی اکبر رنجبر، عروج، 800صفحه

• «مسجد و انقلاب اسلامی»، رضا شریف پور، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،292 صفحه

• «نقش زنان در نهضت امام خمینی»، ‌ساسان طهماسبی کیهانی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،216 صفحه

• «علما و محرم؛ دوازدهم محرم(15خرداد)»، بی جا، 1357

• «بررسی مشی چریکی در ایران(1342- 57)»، سیدمحمد صادق علوی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 236صفحه

• «انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن»، عباسعلی عمید زنجانی، طوبی، 375صفحه

• «نهضت امام خمینی و مطبوعات رژیم شاه»، طهمورث قاسمی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 196 صفحه

• «هفت هزار روز تاریخ ایران و انقلاب اسلامی»، جلد1، به کوشش غلامرضا کرباسچی، بنیاد تاریخ، 591 صفحه

• «گزارش یک طرح(تاریخ شفاهی قیام 15خرداد)»، جواد کامور بخشایش، سوره مهر،500 صفجه

• «متن کامل مذاکرات دولت طاغوت در پانزدهم خرداد 1342: اسناد فاش نشده از قیام خونین پانزده خرداد»، روابط عمومی نخست وزیری، 1362، 

• «تاریخ سیاسی معاصر ایران»، جلال الدین مدنی، اسلامی، 1228 صفحه، گالینکور، چاپ 17 سال 1391،

• «مساجد بازار تهران در نهضت امام خمینی»، فرشید مهری، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 336صفحه، شومیز، چاپ 1 سال 1383

• «مساله ارضی و جنگ طبقاتی در ایران»، باقر مومنی، پیوند، 1359

• «تاریخ سیاسی 25 ساله ایران»، علامرضا نجاتی، رسا، 1208صفحه، گالینکور، چاپ 9 سال 1371

• «نقش روحانیت مبارز در پیروزی انقلاب اسلامی»، احمد نقیب‌زاده و وحید امانی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،340 صفحه

• «سیر تکوینی انقلاب اسلامی»، جواد منصوری، انتشارات وزارت خارجه، 380 صفحه، چاپ 2 سال 1375، 

• «ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان»، مترجمان احمد گل احمدی و محمدابراهیم فتاحی، نی، 723 صفحه، چاپ یازدهم 1384

• «تحلیلی بر نقش سیاسی عالمان شیعی در پیدایش انقلاب اسلامی»، فرهاد شیخ فرشی، مرکز بررسی اسناد انقلاب اسلامی، 308 صفحه

• «بعثت؛ ارگان مخفی دانشجویان حوزه علمیه قم در سال‌های(1344 – 1342)»، علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، با مقدمه علی حجتی کرمانی، سروش،224 صفحه

• «دیدار با ابرار(جلد 54)»، علی محمدی، سازمان تبلیغات اسلامی، 1273 

• «دیدار با ابرار جلد(77)»، سعید عباس زاده، سازمان تبلیغات اسلامی، 1374 

• «از فیضیه 1342 تا فیضیه 1357»، احمد صابری همدانی،شاکر، 64 صفحه

• «ایران و تاریخ»، بهرام افراسیابی، نشرعلم

• «بازیگران سیاسی از مشروطیت تا سال 1357»، 3 جلدی، مصطفی الموتی، لندن، پکا، 1374، 

• «با یاد پانزدهم خرداد»، ابراهیم یزدی، وحید، 72 صفحه

• «بر بال بحران ایرج امینی»، علی امینی، ماهی، چاپ 2 سال 1388

• «روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی»، باقر عاقلی، جلد دوم، نامک، 510 صفحه

• «تعامل نهضت آزادی با مرجعیت و نهضت روحانیت»، رحیم روحبخش، صمدیه، 200 صفحه

• «دولت‌های ایران از کودتای سوم اسفند 1299 تا آذر 1358؛ از سیدضیاء تا بازرگان»، جلد2، ناصر نجمی، 1370، 

• «شکل‌گیری انقلاب اسلامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی»، محسن میلانی، مترجم مجتبی عطارزاده، ویراستار ارغون غوث، گام نو، 440 صفحه، چاپ 4 سال 1385

• «طالقانی و تاریخ»، بهرام افراسیابی و سعید دهقان، نیلوفر، 557 صفحه، چاپ 1 سال 1360

• «دولت‌های ایران از سوم اسفند 1299 تا بهمن 1357؛ از سیدضیاء تا بختیار»، مسعود بهنود، جاویدان، 970 صفحه

* منابع تاریخ محلی 

• «انقلاب اسلامی در ارومیه»، داوود قاسم پور، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 408 صفحه

• «انقلاب اسلامی در اهواز»، محمدرضا علم، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 499 صفحه، چاپ1سال 1386

• «اصفهان در انقلاب اسلامی»، محمد حنیف، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، 1383 

• «ارسباران در انقلاب اسلامی»، حسین دوستی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، 225 صفحه

• «انقلاب اسلامی در بجنورد»، حسین پایدار و بیژن پروان، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 828 صفحه

• «انقلاب اسلامی در خوی»، تقی دادرسی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 322 صفحه

• «انقلاب اسلامی در رفسنجان»، حسین صفری، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 849 صفحه

• «انقلاب اسلامی در دزفول»، غلامرضا درکتانیان، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 636 صفحه

• «انقلاب اسلامی در کاشان»، 2جلد، سید اصغر ابن الرسول، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 355 صفحه

• «انقلاب اسلامی در قزوین»، علی شیرخانی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 204 صفحه

• «انقلاب اسلامی در زنجان»، مسعود بیات، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ1 سال 1386

• «انقلاب اسلامی در سیرجان»، علی افاضاتی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ 1 سال 1385

• «روایت خرداد قیام کفن پوشان ورامین»، رضا حسین زاده، صاحب الزمان(عج)، 289 صفحه، چاپ 1سال 1384

• «انقلاب اسلامی در شهرستان میانه»، عبدالرحیم اباذری، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 424 صفحه

• «انقلاب اسلامی در کرمان»، فاطمه روح الامینی و سعید شاهرخی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب شرق، 274صفحه

• «انقلاب اسلامی در گیلان»، بی تا، بی جا 

• «انقلاب اسلامی در کرمانشاه»، جلد یک، روح الله بهرامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 782 صفحه

• «انقلاب اسلامی در لرستان»، جلدیک، حمیدرضا دالوند، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

• «انقلاب اسلامی در ورامین»، محمدعلی حاجی بیگی کندری، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 358 صفحه

• «انقلاب اسلامی در همدان»، جلدیک، ابوالفتح مومن، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 604 صفحه

• «انقلاب اسلامی در مرند»، جلد یک، اسماعیل حسن زاده، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

• «انقلاب اسلامی در یزد»، جلدیک، محمد عابدی اردکانی و محمدحسین میرحسینی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،578 صفحه

• «تبریز در انقلاب اسلامی»، هدایت الله بهبودی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،536 صفحه

• «خمین در انقلاب»، محمدرضا مرادی نیا، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ1سال 1377، 

• «انقلاب اسلامی مردم مشهد از آغاز تا استقرار جمهوری اسلامی»، رمضانعلی شاکری، نشر امام، 1359، 

• «گزارشی از حماسه پانزده خرداد در اصفهان»، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران، 313صفحه، چاپ 2 سال 1371، 3000نسخه 

• «خاطرات 15 خرداد شیراز»، جلیل عرفان منش، سوره مهر، 328 صفحه، چاپ1 سال 1373

• «مشهد در بامداد نهضت امام خمینی»، غلامرضا جلالی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،چاپ1 سال 1378

• «راهیان شهادت، یادی از بزرگ مردان قیام 15 خرداد ورامین»، علیرضا طالقانی، نشر شاهد، 1380، 

• «تبریز در خون»، اعظم مرادحاصلی خامنه، اسناد انقلاب اسلامی، 64 صفحه، چاپ 2 سال1391،

• «روزشمار انقلاب اسلامی در قم»، مقداد توانانیا و حسین آقاجانی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 268 صفحه، چاپ1 سال 1387

• «نهاوند در انقلاب»، حسین زرینی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 275 صفحه، چاپ 1، 1384

• «آران و بیدگل در انقلاب اسلامی»، اکبر مسجدی آرانی، سنا، 224 صفحه، چاپ 1 سال 1387

• «تقویم تاریخ خراسان از مشروطه تا انقلاب اسلامی»،غلامرضا جلالی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 500 صفحه، چاپ 1 سال 1377

• «انقلاب اسلامی در شهرری»، حسین کاوشی سیدآبادی، 586 صفحه، مرکز بررسی اسناد انقلاب اسلامی، 1500نسخه

* منابع خاطرات
 
• «خاطرات فضل‌الله فرخ»، تدوین حسین کاوشی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 302 صفحه

• «یادداشت‌های اسدالله علم ج1 و2»، ویراستارعلینقی عالیخانی، معین، چاپ 1 سال 1377، 

• «صحیفه نور»ج 1،موسسه تنظیم و نشر آثار امام 

• «انقلاب اسلامی به روایت خاطره از دوران آیت الله العظمی بروجردی تا قیام پانزده خرداد»، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 212 صفحه، چاپ1 سال 1382

• «خاطرات آیت الله طاهری خرم آبادی»، به کوشش محمدرضا احمدی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1377 

• «جام شکسته، خاطرات حجت الاسلام عبدالمجید معادیخواه»، جلد یک، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 588 صفحه، چاپ 1 سال 1382

• «تاریخ شفاهی مبارزات سیاسی زنان مسلمان»، به کوشش اعظم مراد حاصلی خامنه، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ1 سال 1386 

• «خاطرات آیت الله محمدعلی گرامی»، به کوشش محمدرضا احمدی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381 

• «خاطرات آیت الله مهدوی کنی»، به کوشش غلامرضا خواجه سروی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 630 صفحه، چاپ1 سال 1385 

• «خاطرات حجت الاسلام جعفر شجونی»، علی رضا اسماعیلی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 560صفحه، چاپ1 سال 1381

• «خاطرات حبیب الله عسگراولادی»، محمد کیمیافر، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،436 صفحه

• «خاطرات دکتر حسن روحانی»، ج اول، مرکز تحقیقات استراتژیک، 834 صفحه، چاپ1 سال 1391

• «خاطرات محمد عبد خدایی»، سیدمهدی حسینی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379 

• «خاطرات جهانگیر تفضلی»، یعقوب توکلی، سوره مهر، 246 صفحه

• «خاطرات مرحوم حاج احمد شهاب»، حکیمه امیری، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،308 صفحه

• «خاطرات و مبارزات حجت الاسلام فلسفی»، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 380 صفحه، چاپ 2 سال 1382

• «ناگفته‌ها(خاطرات حاج مهدی عراقی)»،گردآورندگان: حمیدرضا شیرازی، محمود مقدسی و مسعود دهشور، رسا، 290 صفحه، چاپ 2 سال 1370

• «خاطرات آیت الله محمد یزدی»، گردآورنده مرکز بررسی اسناد انقلاب اسلامی، 274 صفحه، چاپ 1 سال 1380

• «خاطرات آیت الله مسعودی خمینی»، جواد امامی، مرکز بررسی اسناد انقلاب اسلامی، 452 صفحه، چاپ 1 سال 1381

• «خاطرات علی جنتی در قیام 15خرداد»، سعید فخر زاده، مرکز بررسی اسناد انقلاب اسلامی، 292 صفحه، چاپ1 سال 1381 

• «خاطرات آیت‌الله پسندیده»، محمدجواد مرادی نیا، ادبیات انقلاب اسلامی، 1381

• «از غبار تا باران(سال های 1342- 1323)»، عبدالله جاسبی، مرکز بررسی اسناد انقلاب اسلامی، 406 صفحه، چاپ1سال 1389

• «استیضاح دولت در حضور ملت»، محمدتقی فلسفی، دفتر نشر فرهنگ معارف، 1383، 

• «خاطرات سیدمرتضی نبوی»، جواد کامور بخشایش، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، 1385، 

• «خاطرات مرضیه حدیدچی دباغ»، محسن کاظمی، سوره مهر، 336 صفحه، چاپ 8 سال 1386

• «خاطرات احمد احمد»، محسن کاظمی، سوره مهر، 574 صفحه، چاپ 12 سال 1387

• «سربداران کوچه و بازار»، جمیل موحد خویی، نشر میکائیل،392 صفحه، چاپ 1 سال 1385

• «ظهور و سقوط خاندان پهلوی»، جلد یک، حسین فردوست، ویراستار عبدالله شهبازی، اطلاعات، 708 صفحه

• «خاطرات دکتر محمدعلی مجتهدی»، حبیب لاجوردی، نادر، 234 صفحه، چاپ1 سال 1380

• «خاطرات دکتر علینقی عالیخانی»، حبیب لاجوردی، زیبا، 296صفحه، چاپ 3 سال 1384

• «خاطرات ابوالحسن ابتهاج»، جلد یک، به اهتمام اکبر قلم سیاه وعلیرضا عروضی، علمی،486 صفحه، چاپ 2 سال 1375

• «خاطرات احمدی میانجی»، مرکز بررسی اسناد انقلاب اسلامی، 1380 

• «خاطرات جواد مقصودی»، تدوین فاطمه نظری کهره، 316 صفحه، 1500 نسخه، چاپ 1 سال 1392

• «زندگی نامه سیاسی شهید هاشمی نژاد»، حسن جلالی عزیزیان، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 364صفحه، چاپ 1 سال 1382

• «خاطرات مهندس مهدی بازرگان؛ شصت سال خدمت و مقاومت»، جلد2، غلامرضا نجاتی، رسا، 524 صفحه، چاپ1 سال 1377

• «زندگی نامه سیاسی امام خمینی»، محمدحسن رجبی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 522 صفحه، چاپ2 سال 1378

• «دوران مبارزه خاطرات هاشمی رفسنجانی»، دو جلد، به کوشش محسن هاشمی، معارف انقلاب،1661 صفحه

• «زندگی نامه سیاسی مظفر بقایی»، حسین آبادیان، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، 620 صفحه

• «همگام با آزادی؛ خاطرات دکتر سیدمحمدمهدی جعفری»، سیدقاسم یاحسینی، ج ا، خرد، 1389 

• «خاطرات شعبان جعفری»، به کوشش هما سرشار، ثالث، 472صفحه، چاپ 1 سال 1381

• «خاطرات حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی اکبر محتشمی پور»، سازمان تبلیغات اسلامی، 1378 

• «خاطرات حجت‌الاسلام پورهادی»، به کوشش محمدرضا احمدی و معصومه حسینی ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،260 صفحه، چاپ 1 سال 1382

• «خاطرات حجت‌الاسلام سیدمنیر الدین حسینی شیرازی»، مرکز اسنادانقلاب اسلامی، 316 صفحه، چاپ 1 سال 1383

• «خاطرات حاج احمد قدیریان»، به کوشش سیدحسین نبوی، مرکز اسنادانقلاب اسلامی،368 صفحه، چاپ 1سال 1383 

• «از نهضت آزادی تا مجاهدین؛ (خاطرات لطف الله میثمی)»، جلد1، صمدیه، 504 صفحه، چاپ1 سال 1391،

* منابع اسنادی 

• « قیام 15 خرداد/ زمینه‌ها»، تدوین مرکز بررسی اسناد تاریخی،492 صفحه، چاپ1سال 1378

• «قیام 15 خرداد/ فیضیه»، تدوین مرکز بررسی اسناد تاریخی، 489 صفحه، چاپ 1 سال 1378

• «قیام خونین 15خرداد 42به روایت اسناد»، محمد دهنوی ترکمان، رسا، 258 صفحه، چاپ 1سال 1360،

• «قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک»، به کوشش شورای نویسندگان وزارت اطلاعات، مرکز بررسی اسناد تاریخی 

• «تاریخ قیام 15 خرداد به روایت اسناد»، جواد منصوری، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ دوم سال 1390

• «نقش مسجد در پیروزی انقلاب اسلامی»، خیرالله نبوی اصل، مرکز بررسی اسناد انقلاب اسلامی، 308 صفحه، چاپ1 سال 1393، 1500نسخه

• «قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک(4جلد)»، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1379 

• «انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک»، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، سال 1384،

• «شهید مرتضی مطهری به روایت اسناد»، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378 

• «آزاد مرد شهید طیب حاج رضایی به روایت اسناد ساواک»، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1380 

• «پایگاه‌های انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک، فیضیه»، مرکز بررسی اسناد تاریخی،1380 

• «حزب ایران به روایت ساواک»، سیاوش یاری، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384 

• «اسناد انقلاب اسلامی(5جلد)»، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1374

• «یاران امام به روایت اسناد ساواک؛ شهید حجت الاسلام سید‌عبدالکریم هاشمی نژاد»، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1377 

• «سیر مبارزات امام خمینی به روایت اسناد ساواک»، 22 جلدی 

• «یاران امام به روایت اسناد ساواک؛ شهید آیت الله سید‌عبدالحسین دستغیب»، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1378 

• «رجال عصر پهلوی 15 جلد، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات 

• «آیت الله العظمی سیدمحمدهادی میلانی به روایت اسناد ساواک»، ج2، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1380 

• «یاران امام به روایت اسنادساواک»، کتاب نهم، زبان گویای اسلام؛ حجت الاسلام محمدتقی فلسفی، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1378 

• «پایگاه‌های انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک»، مسجد هدایت تهران، جلداول، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1388 

• «آزاد مرد شهید طیب حاج رضایی»، مرکز بررسی اسناد تاریخی اسلامی،322 صفحه، چاپ3 سال 1393،

• «آیت‌الله سیدمحمدهادی میلانی به روایت اسناد»، رحیم روحبخش الله آبادی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،596 صفحه، چاپ 1 سال 1389


ایبنا