زمانی که استاد جامعه شناسی مجبور به توجیه کردن حزب رستاخیز می شود


زمانی که استاد جامعه شناسی مجبور به توجیه کردن حزب رستاخیز می شود
در 11 اسفند 1353 شاه در حضور نخست‌وزیر، نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنا، رهبران احزاب و مقامات کشور، تأسیس «حزب رستاخیز ملت ایران» را اعلام کرد و دستور داد تا همه مسئولین، رؤسای احزاب و مردم به عضویت حزب درآیند. همچنین امیر‌عباس هویدا، نخست‌وزیر را به عنوان دبیرکل حزب برگزید.

شاه در مورد کسانی که مخالف عضویت در حزب بودند گفت: « کسی که وارد حزب جدید نشود... وابسته به یک سازمان غیر‌قانونی است... چنین فردی جایش در یکی از زندانهای ایران است، یا اگر مایل باشد می‌تواند همین فردا کشور را ترک کند.» این در حالی بود که شاه در سال 1339 در اولین کتابش تحت عنوان «مأموریت برای وطنم» با دفاع از فعالیت گسترده احزاب در ایران، کشور‌های دارای نظام تک حزبی را مورد انتقاد قرار داده بود. یکی از دلایل تغییر فکر شاه را باید در شکست نظام دو حزبی دید. تا آن تاریخ دو حزب دولتی «مردم» به رهبری امیر‌اسد‌الله علم و «ایران نوین» به ریاست امیر‌عباس هویدا نتوانسته بودند مشارکت سیاسی مردم را در جهت اهداف حکومت، به دست آورند

شاه برای توجیه افکار عمومی تلاش کرد از طریق دو روزنامه عصر در آن روزگار مقالاتی در توجیه دلایل اجرای سیاست تک حزبی در کشور از زبان اساتید دانشگاه در آن زمان منتشر کند. در اینجا مقاله آقای دکتر غلامعلی توسلی را مشاهده می کنید. بخش اول در روزنامه اطلاعات 15 خرداد 1354 منتشر شده است.