آیت الله گلپایگانی : این فاجعه ناگوار موجب تأثر عمیق حقیر و جامعه روحانیت گردید


1509 بازدید

آیت الله گلپایگانی : این فاجعه ناگوار موجب تأثر عمیق حقیر و جامعه روحانیت گردید
درباره: نامه آیت‏اله گلپایگانى خطاب به آیت‏اله سیداحمد خوانسارى پیرو شماره 368/21 ـ 24/3/54شماره: 371/21 تاریخ 25/3/54

آیت‏اله گلپایگانى نامه‏اى به سیداحمد خوانسارى نوشته که مفاد آن در زمینه مدارس فیضیه و دارالشفا میباشد. وسیله فتوکپى در منزل خود تکثیر و بصورت اعلامیه توزیع نموده نامه بشرح زیر معروض فتوکپى آن با پیک تقدیم خواهد شد.

رئیس ساواک قم ـ معینىمتن نامه :

حضرت مستطاب حضرت آیت‏اله سیداحمد خوانسارى دامت برکاته، با ابلاغ سلام و استحضار از سلامت وجود محترم بطوریکه استحضار دارید چند روز پیش عده‏اى از مأمورین به مدرسه فیضیه و دارالشفا حمله کردند و درب و پنجره‏ها را شکستند و جمعى از طلاب و محصلین علوم دینى را مضروب و مجروح و بازداشت نمودند این فاجعه ناگوار موجب تأثر عمیق حقیر و جامعه روحانیت گردید. تهمت‏هاى ناروائى که در مطبوعات نسبت به روحانیت درج شده تکذیب میشود و ساحت مقدس [روحانیت ]شیعه از تأیید مرام کمونیسم منزه و مبرا است. مستدعى است بهر نحو که مقتضى میدانید عاجلاً براى رفع منع از مدرسه فیضیه و دارالشفا و آزادى طلاب و زندانیان بى‏گناه اقدام نمائید تا رفع نگرانى شود. و تذکر دهید جراید را از توهین به مقدسات اسلامى بازدارند و بیش از این موجبات نگرانى مسلمانان را فراهم ننمایند. سلامت و دوام تأییدات وجود مبارک را از خداوند متعال مسئلت دارم. دوم جمادى‏الثانى 1395

سیدمحمدرضا موسوى گلپایگانى مهر ـ امضاء گوینده ـ زندوکیلى گیرنده ـ عباسى ساعت 900 روز 25/3/53 در اجراى اوامر در بولتن روزانه 25/3/54 درج شود 26/3/54 آقاى وثوقى