17 شهریور نقطه عطف


892 بازدید


هفده‌ شهریور 1357 واقعه‌ای است  که پس از گذشت نزدیک به 36 سال، هنوز نکات جدیدی دربارة آن مطرح می‌شود. با این حال ابعاد جنایتی که شاه و مزدورانش در این روز علیه مردم بی دفاع در میدان ژاله انجام دادند، همچنان  در مهجوریت مضاعف به سر می‌برد.
از یک سو سازمانهای فرهنگی، شاهدان واقعه و دیگر نهادهای تاریخی مرتبط آنگونه که در خور این حادثه بزرگ است ، نتوانسته‌اند ابعاد آن را به تصویر کشیده و در ذهن نسل نوپای انقلاب اسلامی سره را از ناسره باز شناسانند و از سوی دیگر مورخانی چند در پی تطهیر حکومت پهلوی و یا دلایل دیگر برآنند تا ثابت کنند، اساساً کشتاری در این روز اتفاق نیفتاده است. کار بدانجا رسیده که فردی مدعی شده تصویر کف دست خونینی که بر روی تابلوی «میدان ژاله» نقش بسته و نماد واقعه 17 شهریور به حساب می‌آید جعلی است و دست آغشته به رنگ است و نه خون!
در واقع شناخت دقیق ابعاد یکی‌ از نقاط‌ عطف‌ تاریخ‌ انقلاب‌ اسلامی‌ یعنی قتل‌ عام‌ مردم‌ تهران‌ در ۱۷ شهریور درمیدان‌ ژاله‌ (شهدا) برای نسل جدید این امکان را فراهم می سازد تا با تبلیغات دروغین سلطنت طلبان در باره ماهیت رژیم شاه آشنا شوند.  سلطنت طلبان تلاش دارند شاه و حاکمیت جور و فساد وی را  با فریب‌ کاری‌ چهره‌ای‌ صلح‌ دوست‌، آزادی‌ خواه‌ و مخالف‌ با مفاسد معرفی کنند.  روشن شدن ابعاد جنایت خونین‌ ۱۷ شهریوردر روزی که به جمعه سیاه معروف شد ، به درک واقعیت های تاریخی در باره دلایل فروپاشی نظام شاهنشاهی  کمک  می کند. همچنین تحلیل نتایج و تاثیرات این‌ واقعه‌ نظریه‌‌ امام‌ خمینی‌ را در باره ماهیت ضد مردمی رژیم شاه ‌ و فریب‌ کاری‌  آنرا به‌ اثبات‌ می رساند.
در همین راستا  به مناسبت آغاز سی و هفتمین سال کشتار مردم در میدان ژاله تهران ، که بعدها به نام شهدا مزین شد؛ مجموعه ای هر چند محدود اما در خور توجه را گرد آوری کردیم  و به شما عزیزان تقدیم گردید .
در این مجموعه مقالات به بیان چرایی و چگونگی این واقعه پرداخته شده است . همچنین تاثیر این رویداد بزرگ بر سرعت بخشیدن به روند پیروزی انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
شاید این اقدام ناچیز انگیزه ای برای پژوهشگران تاریخ معاصر که مخاطبان اصلی این مجله رایانه ای هستند، ایجاد کند تا مطالب تحقیقی و عمیق در باره این رویداد تاریخ ساز بنگارش در آورند.
ناگفته نماند که سایت موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی از انتشار آثار فاخر در باره رویدادهای معاصر از جمله حادثه هفده شهریور استقبال می کند. زیرا مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی در پی ارایه مستند تاریخ معاصر ایران، به ویژه تاریخ انقلاب اسلامی به نسل کنونی است.
سردبیر