مجموعه پنج جلدی «جغرافیای جامع ایران» تابستان ١٣٩٦ رونمایی می‌شود


9700 بازدید

پس از رونمایی از مجموعه «تاریخ جامع ایران»، رئیس مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی نوید داد که این مرکز مجموعه ٥ جلدی کتاب «جغرافیای جامع ایران» را تابستان ١٣٩٦ رونمایی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم موسوی بجنوردی درباره اهمیت و اهداف این اثر ملّی به مقدمه این مجموعه کتاب اشاره کرد و گفت: بسترسازی و تدارک «جغرافیای جـامع ایـران» از سـوی مرکـز دائره المعـارف بـزرگ اسلامی، در اصل بیشتر بر اهداف زیر استوار بود:

الف) شناخت همه جانبـه کشـور، شـامل خصوصـیات محیطـیـ اکولوژیـک و نیـز ویژگی‌های اجتماعیـ اقتصادی و سیاسی سرزمین.

ب) ارائه مرجعی علمی و مستند برای استفادۀ آحاد مردم، به ویژه نخبگان و تحصیل‌کردگان، کارشناسان، مدیران و تصمیم‌سازان کشور به‌منظور شناخت بهتر خصوصیات سرزمین.

وی افزود: آشکار است که تدوین شایسته جغرافیای جامع ایران مستلزم کار جمعی بود. به سخن دیگر از الزامات اولیه تدوین چنین اثری جامع دربارۀ جغرافیای سرزمین پهناور ایران که حاوی مباحثی همچون زمین‌شناسی تا اقلیم، منابع طبیعی، جمعیت شناسی، شیوه‌هـای متنوع زندگی اجتماعی تا فعالیت‌ها و روابط اقتصادی و سیاسی باشد، همیـاری نیروهـای دانا و نخبه در زمینه‌های مطالعاتی مختلف بود. انتشار اثر سترگ تاریخ جامع ایران توسط مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی بی تردید در بسیاری از مباحث، به ویژه مباحث تاریخی، یاریگر جغرافیای جامع ایران خواهد بود. البته، این دو اثر در قالب اهداف کـلان مرکـز، ضـمن اسـتقلال، پیوستگی محتوایی ویژه‌ای دارند.

رئیس مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی اضافه کرد: چاپ سوم مجموعه ٢٠ جلدی تاریخ جامع ایران در اردیبهشت ماه ١٣٩٦ منتشر و عرضه خواهد شد. همچنین ویرایش دوم تاریخ جامع ایران در دست انجام است و تغییراتی قابل توجه همراه با تکمله‌ای صورت خواهد گرفت. معتقدم مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی همچون موجود زنده‌ای است که می‌باید دائما در امر پژوهش و تحقیق و تألیف، زنده و پویا عمل کند، نقدها را بسنجد و پاسخی مناسب در شأن مخاطبان فرهیخته‌اش ارائه کند.

بجنوردی در پایان ضمن تشکر از پروفسور عباس سعیدی، سرپرست علمی مجموعه پنج جلدی کتاب «جغرافیای جامع ایران»، یاد آقایان دکتر علی‌اصغر نظری، دکتر مصطفی مؤمنی، مهندس کامبیز بهرام سلطانی، استاد ایـرج افشـار (عضـو شـورای علمی مجموعه) و همچنین استاد محمدحسن گنجی را که در این کار مهم ملّی سهیم هستند و امروز در میان ما نیستند، گرامی داشت.


خبرگزاری مهر