گزارش وقایع انقلاب در روز 5 بهمن 57 در بوشهر


2076 بازدید

گزارش وقایع انقلاب در روز 5 بهمن 57 در بوشهر
(9) استان بوشهر

ـ در ساعت 0900 روز 4/11/1357 در پایگاه هوائى بوشهر اغتشاشاتى آغاز و حدود ساعت 1500 همافران و بعضى از درجه‏داران پایگاه هوائى به تظاهرکنندگان غیر نظامى شهر پیوستند و در خیابانها به تظاهرات ضد ملى پرداختند و همه لباس نظامى به تن داشتند.

ـ در روز 5/11/1357 تعدادى در حدود 1200 نفر از همافران از پایگاه بوشهر خارج و در محل میدان شهر بوشهر جمع و بدادن شعارهاى ضد میهنى مشغول بودند دستور داده شده یک گردان از پایگاه شیراز بمنظور دستگیرى سران آنها بروند و آنها را به خاش اعزام دارند.

ـ در ساعت 0830 5/11/1357 در حدود 000/10 نفر از مردم بوشهر تظاهرات ضد ملى میدادند [مى‏کردند] و تعداد 1500 نفر از پرسنل پایگاه هوائى با لباس فرم در آن شرکت داشتند نماینده خمینى آقاى طاهرى اظهار داشت امیدوارم که درجه‏داران ن د ش2 از قید و بند افسران رهائى یافته و فردا بجمع برادران هوائى به پیوندند. در حدود 100 نفر از درجه‏داران ن د ش که در شهر سکونت دارند در بین آنها دیده شده‏اند.

ـ در ساعت 0900 روز 5/11/1357 در حدود 100 نفر از درجه‏داران ناو تیپ هفتم بوشهر در محوطه اسکله تجمع و با دادن شعارهاى ضد ملى قصد خروج از اسکله و پیوستن بتظاهر کنندگان را داشتند و خواسته‏هاى آنها بشرح زیر اعلام گردید.

ـ همبستگى درجه‏داران تیپ به انقلاب ملت ایران.

ـ خوددارى افسران از رفتار ناشایست نسبت به زیر دستان

ـ چنانچه کودتا شود و بخواست آنان اقدام نشود رهبر آنها ناو استوار دوم حسن کریمى‏نژاد شناسائى شده است.1ـ آنچه مى‏خوانید صفحه دوازدهم از گزارش نوبه‏اى اطلاعاتى شماره 50 اداره سوم بزرگ ستاد ارتشتاران است. این صفحه درباره حوادث استان بوشهر است. بند اول این اخبار در پاورقى‏هاى اسناد روز گذشته یاد شد.

2ـ نیروى دریایى شاهنشاهى * به نوشته روزنامه اطلاعات ساعت چهار بعدازظهر امروز (5/11/57) یک هواپیماى ارتشى 48 نفر از بازداشت شدگان پایگاه شاهرخى را به تهران انتقال داد. «در حال حاضر 70 تن دیگر از پرسنل نیروى هوایى که دست به تظاهرات به نفع مردم زده بودند در بازداشتگاه شاهرخى به سر مى‏بردند.» (ش 15773، ص 3) شاید این خبر با اعلامیه‏اى که همافران پایگاه شاهرخى داده بودند مرتبط باشد. «پایگاه سوم شکارى همدان اعلامیه‏اى مبنى بر اینکه که همافران مجاهد پایگاه با خبر شده‏اند که در پایگاه به زودى کودتا خواهد شد و اظهار داشته‏اند که سعى خواهیم کرد قبل از اجراى کودتا جلوى این کار بگیریم و تمام مسئولین امر را در هر مقامى که باشند تیرباران مى‏نماییم.» (گزارش نوبه‏اى اطلاعاتى شماره 50 اداره سوم ستاد بزرگ ارتشتاران، ص 11)