از خانه ظل السلطان تا موزه هنرهای معاصر اصفهان


عبدالمهدی رجائی
28 بازدید
ظل السلطان

از خانه ظل السلطان تا موزه هنرهای معاصر اصفهان

  عمارتی که در خیابان استانداری قرار دارد روزگاری خانه ظل السلطان بوده و بر در و دیوار آن سر حیواناتی که این شاهزاده قاجاری شکار کرده بود نصب بوده است. مستند ما تصویری است که هولستر در زمان فرمانروایی وی از آنجا ثبت و ضبط کرده است. این خانه در دوره پهلوی تبدیل به استانداری اصفهان گردید شاید به همین خاطر نیز خیابان روبروی آن (استانداری) گردید. امروز آنجا موزه هنرهای معاصر اصفهان است. محتوای این موزه بنا به موضوع آن تغییر می یابد اما معماری و سبک بنا نیز بسیار دیدنی است که هر بیننده ای را جلب می کند. عکسی از دیروز و امروز این خانه را می آورم