کمک‌های آمریکا به رژیم صدام برای تولید سلاح‌های شیمیایی


روزنامه اطلاعات؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۴:

«رژیم عراق تحت پوشش خرید مواد لازم برای امور کشاورزی و در بین سایر موادی که برای کشاورزی کاربرد دارد، مواد شیمیایی لازم برای سلاح شیمیایی را خریداری می‌نماید. گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی حاکیست: بر اساس اسنادی که در اختیار ستاد تبلیغات جنگ قرار گرفته است، رژیم عراق در مناقصه‌ای که در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۶۳ برابر با ۷ نوامبر سال ۱۹۸۴ به منظور خرید مواد کشاورزی انتشار داد از شرکت‌های آمریکایی خواسته است که قیمت‌های خود را بر اساس شرایط درخواستی عراق اعلام دارند[!]... یادآور می‌شود: ستاد تبلیغات جنگ قبلاً نیز ارسال ۲ هزار کیلو گاز خردل از سوی آمریکا به عراق را افشا کرده بود. بر اساس اسنادی که در ستاد تبلیغات جنگ موجود است آمریکا در بهمن‌ماه سال ۶۲ از یک پایگاه هوایی خود در اسپانیا حداقل ۲ هزار کیلو گاز خردل به مقصد بغداد ارسال کرده بود. این محموله از طریق کالیفرنیا به این پایگاه وارد شد...».


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
کمک‌های آمریکا به رژیم صدام برای تولید سلاح‌های شیمیایی