شاه و ژنرال‌هایش


امام خمینی: اگر یک روزی یک ورقی برگردد، اول کسی که فرار می‌کند همین نشاندارها هستند

«...اگر خدای نخواسته یک چیزی، یک خطری برای این مملکت پیش بیاید، ما ایستاده‌ایم در مقابلش و نمی‌ترسیم. این آقایانی که می‌گویند که ما مملکت را می‌خواهیم حفظ کنیم، ما چطور هستیم و کذا هستیم...اینها وقتی که پای استفاده و پای بردن منافع و پای زورگویی هست، این طورند. خدا نکند که یک روزی یک ورقی برگردد؛ اول کسی که فرار کند همین نشاندارها هستند، و ما هستیم الحمدللَّه اینجا تا آخرش...»(بخشی از سخنرانی ایشان در مسجد اعظم قم؛ ۲۶ فروردین ۱۳۴۳)


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
شاه و ژنرال‌هایش