بررسی تطبیقی دو نهضت جنگل و خیابانی


1566 بازدید

بررسی تطبیقی دو نهضت جنگل و خیابانی

 کتاب «بررسی تطبیقی دو نهضت جنگل و خیابانی» نوشته عبدالله متولی پس از گذشت 19 سال از چاپ نخست در سال 1373، به کوشش انتشارات سوره مهر به چاپ دوم رسید.
این کتاب به بررسی دو نهضتی پرداخته که از نظر وقوع و ماهیت، شباهت های زیادی با هم دارند.
آغاز جنگ جهانی اول و تهاجم وسیع نیروهای بیگانه به ایران و عدم توانایی دولت مرکزی در حفظ حدود و ثغور کشور، باعث مهیا شدن زمینه های لازم برای آغاز نهضت ها علیه تسلط بیگانگان و تلاش در جهت حکومتی مقتدر و مستقل در ایران شد.
اوضاع کلی ایران در جنگ جهانی اول، انگیزه رهبران قیام شیخ محمد خیابانی و میرزا کوچک خان، اهداف رهبران قیام ها، وجوه تشابه و اختلاف در اهداف و دیدگاه های فکری رهبران دو نهضت از جمله فصل های تشکیل دهنده کتاب است.
کتاب «بررسی تطبیقی دو نهضت جنگل و خیابانی» که از تولیدات دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری و نوشته عبدالله متولی است، در انتشارات سوره مهر به چاپ دوم رسیده است. از دیگر آثار متولی، می توان به کتاب های «تیمورتاش و بازی قدرت»، «کمیته مجازات»، «دشمن به زانو درآمد» و «کبوتران حرم» اشاره کرد.


ایبنا