بزرگداشت سید جمال‌الدین اسدآبادی


1056 بازدید

18 اسفند سالروز شهادت «سید جمال الدین اسدآبادی» می‌باشد، آثار و اسنادی از این شخصیت برجسته اسلامی در کشورهای ایران، افغانستان، فرانسه، ترکیه، هند و ... وجود دارد.

در موزه مجلس شورای اسلامی نشریه «عروه الوثقی» و لوازم شخصی این چهره تاریخی نگهداری می‌شود.

زندگی جمال الدین اسد آبادی در راه دستیابی به این آرمان ها صرف گردید:

  •  معرفی افکار و اندیشه های وحدت طلبانه میان مسلمین و تقریب علمای جهان اسلام
  • لزوم بازگشت به منابع اصیل اندیشه اسلامی و قرآن کریم
  • تبیین تعالیم اسلام به زبان روز و فراخواندن مسلمانان به یادگیری علوم جدید
  • مبارزه با استعمار و استبداد، به مثابه نخستین گام در راه نوزایی اجتماعی و فکری مسلمانان
  • تقویت فرهنگ مناظره با دیگر ادیان در راستای معرفی چهره واقعی و عقلانی اسلام

تصویری از نسخه منحصر بفرد عروه الوثقی که در پاریس منتشر می شده است، در سالروز بزرگ‌داشت این متفکر در معرض نمایش قرار می گیرد.

همچنین تصویری از وسایل شخصی سید جمال در موزه مجلس شورای اسلامی را در اینجا می‌بینید.

امور بین الملل کتابخانه مجلس

9545 704

 

Image00230


ical.ir