تشییع پیکر آیت‌الله مصطفی خمینی فرزند امام در نجف


5450 بازدید

تشییع پیکر آیت‌الله مصطفی خمینی فرزند امام در نجف