تشییع پیکر آیت‌الله مصطفی خمینی فرزند امام در نجف


4679 بازدید

تشییع پیکر آیت‌الله مصطفی خمینی فرزند امام در نجف