تشییع پیکر آیت‌الله مصطفی خمینی فرزند امام در نجف


4196 بازدید

تشییع پیکر آیت‌الله مصطفی خمینی فرزند امام در نجف