یادنامه مصوّر «تصویر آفتاب»


یادنامه مصوّر «تصویر آفتاب» به همّت جمعی از علاقمندان به حضرت امام خمینی، و به مناسبت هفتمین شب ارتحال جانسوز آن پیرِ فرزانه، به تاریخ 21 خرداد 1368، در شمارگان 70000 نسخه توسط انتشارات «سروش» به چاپ رسید و در دسترس مشتاقان قرار گرفت. این مجموعه ارزشمند شامل صدها تصویر از امام خمینی از دوره جوانی و قبل از شروع نهضت تا زمان رحلت ایشان می باشد.

در اینجا تعدادی از تصاویر مربوط به زمان رحلت ایشان را از این مجموعه برگزیده ایم که به حضورتان تقدیم می گردد


یادنامه مصوّر «تصویر آفتاب»