مصالحه‌نامه قلعه میرزا ابراهیم خان اعتصام‌الملک در آشتیان/ اسدالله عبدلی آشتیانی


3933 بازدید

مصالحه‌نامه قلعه میرزا ابراهیم خان اعتصام‌الملک در آشتیان/ اسدالله عبدلی آشتیانی

میرزا ابراهیم مستوفی آشتیانی ملقب به «اعتصام دفتر» و بعدها به «اعتصام الملک»، پدر میرزا یوسف اعتصام الملک و جدّ پروین اعتصامی است.

وی از مستوفیان عصر ناصری است. اجداد وی از مردان دانشور و هنرمند بودند و به همین دلیل خانواده‌اش در علم و اخلاق، بنیان محکمی دارند. میرزا ابراهیم در اوایل سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار به سمت مستوفی‌گری از آشتیان به تبریز رفت و در آنجا ساکن گردید. قلعه اجدادی وی که به نظر می‌رسد از نیای او ملا عبدالعظیم به ارث رسیده و ساخت آن به زمان زندیه می‌رسد و بالغ بر 4000 هزار متر مربع مساحت و چهار برج دارد روبه روی مسجد جامع قرار گرفته و از چهار طرف به کوچه ختم می‌شود.

مقاله حاضر به سند فروش این قلعه می‌پردازد.


ical.ir