مسجد قبا


1510 بازدید

مسجد قبا


پس از اتمام نماز جماعت مغرب و عشا در مسجد قبا با حضور بیش از /10 نفر از ساعت 2200 11/6/37 الى نیم بامداد 12/6/37 مجلس وعظ برگزار که پس از تلاوت قرآن مهندس بازرگان منبر رفت و درباره آزادى‏ایکه بمردم داده شده صحبت و از سال 41 که به اتفاق آیت‏اللّه‏ طالقانى بازداشت شده صحبت و موضوع را بامروز کشاند که مسلمانان توانسته‏اند نسبتا بآزادیهایى دسترسى پیدا نمایند و گفت همین قدر که تاریخ شاهنشاهى سرنگون شد خوشحال هستیم و بایست بدنبال این شادى شادیهاى بزرگترى بدست آوریم که باید با صبر و شکیبایى عمل نمود نه با عجله و سریع و در بین صحبتهاى خود از مردم خواهش نمود که بدون دادن شعار و حتى فرستادن صلوات مجلس را ترک کنند. بعد از نامبرده دکتر مفتح به منبر رفت و ضمن دعا براى خمینى از مردم دعوت نمود که روز دوشنبه عید فطر در بیابان قیطریه جمع شوند تا مسایل سیاسى و اجتماعى و مذهبى را از بهترین سخنرانان گوش نمایند و سپس درباره کشته‏شدگان شهرستانهاى ایران صحبت کرد و اضافه نمود که این خون گرانبها نباید فراموش شود با این همه از خودگذشتگى توانستیم تا اندازه‏اى به آزادى برسیم و باید همانطور که مهندس بازرگان گفت با صبر و شکیبایى و ایستادگى و مقاومت به آرمانهاى اسلام و امام خمینى نائل آئیم که جمعیت سه بار با صداى بلند صحیح است گفتند و در خاتمه براى خمینى دعا نمود ـ تعداد زیادى اعلامیه پخش شد منجمله یک اعلامیه به امضاى گروه مبارز نصر درباره مسافرت هوا کوفنگ که مسافرت او را به ایران محکوم نموده‏اند و دیگر زندگى نامه مجاهد آیت‏اله منتظرى به امضاء روحانیون مبارز و همچنین تمثال اعلیحضرت که نقاشى شده بود و رو لباس او USAنقش بسته بود با جمله انقلاب سیاه نوشته بود بدیوار خیابان اطراف مسجد نصب شده بود که مردم مطالعه میکردند. تظاهرات نشد ـ پلیس در محل مستقر بود. درگیرى بوجود نیامد.* تاریخ: 11/6/37

شماره: 50871/20 ه 12گزارش خبر

موضوع : برگزارى نماز عید فطرساعت 2200 روز 10/6/37

قبل از شروع سخنرانى مهندس مهدى بازرگان در مسجد امیرالمومنین واقع در امیرآباد پیشنماز مسجد بنام موسوى بالاى منبر رفت و خطاب به حاضرین که چند هزار نفر بودند گفت صبح روز عید فطر همه در اینجا جمع شوید قرار است دستجمعى با پاى پیاده به خیابان زنجان واقع در خیابان آیزنهاور برویم و نماز عید فطر را در فضاى بازى که در آن خیابان واقع است برگزار نمائیم این راه‏پیمائى در واقع یک تظاهرات آرام نیز محسوب میشود.

نظریه سه‏شنبه : منبع در اظهارات خود صادق است اصلح است پیش‏بینى‏هاى لازم در این مورد معمول گردد.

نظریه چهارشنبه : بحث پیرامون این مسئله که نماز عید فطر را به تظاهراتى تبدیل نمایند در سایر مساجد و بوسیله افراد نیز شنیده شده است.