میخواهند قرآن را از بین ببرند


1521 بازدید

میخواهند قرآن را از بین ببرند
موضوع : سخنرانى گلپایگانى

پیرو 3955/21 ـ 3/12/49

از : 21 تاریخ 4/12/49

به : 316 شماره : 4942/21

روز دوشنبه 3/12/49 گلپایگانى بمناسبت فرارسیدن ماه محرم و اتمام درس در مسجد اعظم بمنبر رفت و پس از مقدارى درس دادن گفت من در روز عرفه دعائى از حضرت سجاد میخواندم و به سه جمله آن برخوردم که میخواهم براى شما نقل کنم.

اول اینکه حضرت سجاد میگوید انسان نباید غیر از خدا از کسى چیزى بخواهد. دوم اینکه انسان نباید نزد کافر و فاسق برود و از او چیزى بخواهد. سوم اینکه حضرت سجاد فرموده خدایا مرا یارى و نصرت مده براى از بین بردن احکام تو و یا اینکه دستى باشم براى از بین بردن قرآن. سپس اظهار داشت که تمام مادیون و قدرتمندان دنیا دست بدست هم دادند براى از بین بردن ادیان چه مسیح چه اسلام و چه سایر ادیان و افزود که مثلاً از اسلام فقط اسمى باقى مانده میخواهند قرآن را از بین ببرند و این باین معنى نیست که بیایند رسما قرآن را آتش بزنند زیرا مسلمانان اعتراض میکنند بلکه میآیند در مقابل احکام قرآن قانون وضع میکنند و هر کجا بوئى هم از دین بیاید از بین میبرند آیا از قوانین اسلام و قرآن بکدام یک آن عمل میشود مسئله حجابش را عمل میکنند؟ آیا این قضات و دستگاههاى داورى کدام به دستور اسلام عمل مى‏کنند فقط همین نماز و روزه باقى مانده اینهم گفتند توپ سحر1 لازم نیست تعطیلات و جشنها را حذف کردند و مى‏گویند پرچم مشکى نزنید. گاهى بوسیله روزنامه و مجلات گاهى بوسیله باز کردن سینما بنام اینکه مرکز آموزشى است دختر و پسرى را پهلوى هم مینشانند. عجیب اینست که میخواهند براى از بین بردن احکام دین از خود ما هم استفاده کنند و میگویند شما بدست خودتان بیایید این کارها را بکنید سپس طلاب را موعظه و ارشاد نمود که شما سربازان امام زمان هستید و وظیفه سنگینى درباره ارشاد مردم بعهده دارید و در خاتمه گفت آیا درست است یک زن و مرد مسلمان مقابل هم بنشینند و صحبت کنند آیا دیگر احکام ازدواج و طلاق اسلام اجراء میشود و مجددا یادآور شد که از احکام اسلام فقط اسمى باقى مانده است.

نظریه شنبه ـ نظرى ندارد.

نظریه یکشنبه ـ مفاد گزارش صحیح است.

شرربار

نظریه سه‏شنبه ـ بطورکلى از اظهارات گلپایگانى چنین استنباط میشود نامبرده کماکان بتحریک طلاب و تضعیف قوانین موضوعه مبادرت میورزد و مسئله حجاب و اختلاف زن و مرد و حمله بدستگاه قضائى و مجلات و سینما و بعد محو دستورات قرآن کلاً مسائلى است که مطابق میل ایشان نبوده و سعى دارد بانحاء مختلف این موضوعات را در افکار طلاب نشانده و بآنها تزریق نماید که در تبلیغات خود در روستاها مد نظر قرار دهند. شرربار

نظریه 21 ـ نظرى نیست

در گزارش روزانه درج شد. اوانى

در پرونده آیت‏اله گلپایگانى بایگانى شود. 11/121ـ در آن ایام (سالهاى 48 و 49) مرسوم بود براى اطلاع مسلمانان روزه‏دار از اوقات شرعى افطار و یا سحر در ماه مبارک رمضان با شلیک توپ‏هاى صدادار، اوقات مذکور را اعلام مى‏کردند. رژیم پهلوى طى دستورى به قسمت مربوطه از آن جلوگیرى بعمل آورد.