رویکرد نمایندگان مجلس نوزدهم به اقتصاد براساس تحلیل مذاکرات مجلس شورای ملی


2807 بازدید

 

رویکرد نمایندگان مجلس نوزدهم به اقتصاد براساس تحلیل مذاکرات مجلس شورای ملی

 

رویکرد نمایندگان مجلس نوزدهم به اقتصاد براساس تحلیل مذاکرات مجلس شورای ملی از سال 1335 تا 1339 عنوان مقاله دکتر محمدرحیم ربانی بود.

پنجمین همایش تاریخ مجلس امروز سه شنبه، 30 اردیبهشت ماه در تالار شهید مدرس (مشروطه) مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

این همایش با عنوان نگاهی به ساختار و کارکرد دوره‌های نوزدهم و بیستم مجلس شورای ملی فراخوان مقاله داد و با حضور دکتر محمد رجبی، رئیس کتابخانه مجلس، دکتر منصوره اتحادیه، دکتر محمود کاشانی، دکتر محمدحسن رجبی، دکتر محسن خلیلی، دکتر حسن زندیه، دکتر مجید تفرشی، دکتر علیرضا ملایی توانی و جمع کثیری از علاقه مندان و پژوهشگران حوزه تاریخ به خصوص تاریخ پارلمان در سالن شهید مدرس برگزار شد.

اولین پنل با حضور هیئت رئیسه دکتر منصوره اتحادیه، دکتر حسن زندیه و محمدحسن رجبی برگزار شد.

دکتر محمدرحیم ربانی، استادیار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دومین ارائه دهنده مقاله بود.

وی گفت: نتایج بررسی مذاکرات مجلس نوزدهم را می‌توان در چند محور ذیل مطرح کرد: یکی از این محورها فضای تلاش‌های مجلس نوزدهم شورای ملّی و دولت‌ها در عرصۀ اقتصادی، متأثّر از عوامل اجتماعی و سیاسی جنگ جهانی دوم و کودتای 28مرداد و به‌خصوص بحران‌های مالی پس از آن بوده است.

وی افزود: محور دیگر آن است که نمایندگان در عرصۀ اقتصادی، مواردی نظیر سیاست‌های پولی را مورد نظارت قرار می‌دادند، که این ناشی از توجّه آنان به وظایفشان بود.

دکتر ربانی افزود: محور دیگر آن است که نمایندگان مجلس نوزدهم به طور عمده در دو جنبه به تصویب قوانین پرداختند؛ نخست) ایجاد بسترهای رشد و توسعۀ اقتصاد سنّتی و مدرن، از جمله طرح اصلاحات ارضی؛دوم) مقابله با فساد، با تصویب قانونِ«از کجا آورده‌ای؟»

وی افزود: ارزیابی مسائل اقتصادایران دراین مقطع تاریخی در پرتو مصوّبات اقتصادی مجلس نوزدهم،نشان می‌دهد با توجّه به اینکه دولت،فاقد مدیریّت و نظم ساختاری برای پیشبرد روند توسعه و ایجاد نهادهای موردنیاز آن بوده است، مصوّبات مجلس به‌رغم توجّه نمایندگان به مسائل اقتصادی، با محدودیّت­های اجراییِ فراوانی مواجه شده و نظارت نمایندگان از حدّ تصویب فراتر نرفته است.


ical.ir