ماسک مذهب بر چهره‌ی مارکسیسم 

صحبت‌های وحید افراخته در دادگاه


چهارم بهمن‌ماه 1354 نه نفر از اعضای سازمان مجاهدین‌خلق که عامل ترور مستشاران آمریکایی در تهران بودند اعدام شدند. دادگاه آنها آخرین روزهای دی ماه برگزار شده بود که طی آن مرتضی صمدیه لباف، ساسان صمیمی، مرتضی لبافی‌نژاد، عبدالرضا منیری جاوید، محسن خاموشی، محسن بطحایی، منیژه اشرف‌زاده، وحید افراخته و محمدطاهر رحیمی به اعدام، مجتبی غیوران به حبس ابد و طاهره سجادی به پانزده سال حبس محکوم شدند.
موج دستگیری آنها پس از دستگیری وحید افراخته در مردادماه و همکاری کامل او با ساواک رخ داده بود. دستگیری این افراد باعث شد مارکسیست‌شدن سازمان و اختلافات داخلی پس از آن که ابعادش تا کنون مکتوم مانده بود، آشکار و افشا شود.
موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی در چهل و ششمین سالروز اعدام این افراد، فیلم بخشهایی از سخنان وحید افراخته و محسن بطحایی در دادگاه درباره ریشه‌های التقاطی و مارکسیستی سازمان را منتشر می‌کند.